Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Intern samverkan

Samverkan med stöd i ordinärt boende och Vård- och omsorgsboende

Varje Mötesplats skall, en gång per halvår, bjuda in sig till hemtjänsten/boendet i närområdet för att delta på deras gemensamma möte.

Syftet är att informera hemtjänsten/boendet om verksamheten på Mötesplatsen/Mötesplatserna. Mötet ska innehålla information om program, hemsida och en uppmaning om att dela ut månadsbladet till de kunder som hemtjänsten/boendet möter.

Varje Mötesplats skall komma överens med hemtjänsten/boendet i dess närområde om hur man ska möjliggöra för hemtjänsten/boendet att få möjlighet att dela ut månadsbladet till sina kunder. Detta kan se ut på olika sätt men varje Mötesplats skall ha en plan för detta tillsammans med hemtjänsten/boendet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.