Meny

Intern samverkan

Samverkan med stöd i ordinärt boende och Vård- och omsorgsboende

Varje Mötesplats skall, en gång per halvår, bjuda in sig till hemtjänsten/boendet i närområdet för att delta på deras gemensamma möte

Syftet är att informera hemtjänsten/boendet om verksamheten på Mötesplatsen/Mötesplatserna. Mötet ska innehålla information om program, hemsida och en uppmaning om att dela ut månadsbladet till de kunder som hemtjänsten/boendet möter.

Varje Mötesplats skall komma överens med hemtjänsten/boendet i dess närområde om hur man ska möjliggöra för hemtjänsten/boendet att få möjlighet att dela ut månadsbladet till sina kunder. Detta kan se ut på olika sätt men varje Mötesplats skall ha en plan för detta tillsammans med hemtjänsten/boendet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.