Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Deltagarstatistik

Rutin för deltagarstatistik

Syftet är att kunna följa utvecklingen av antalet deltagare för varje Mötesplats och för verksamheten i helhet.

Statistik ska föras för antalet deltagare på varje Mötesplats.

Statistiken förs in i G-katalogen under varje Mötesplats eller arrangemangs mapp.

Statistiken ska föras in senast den 10 i varje månad.

Deltagare räknas för varje enskild aktivitet som anordnas. Om deltagare besöker Mötesplatsen utanför aktiviteter så räknas deltagaren med i statistiken, dock bara vid ett tillfälle per förmiddag och ett tillfälle per eftermiddag.

Då föreningar har föreningsaktivitet i mötesplatsens lokaler förs statistik in under rubriken föreningar. Har föreningen öppna arrangemang förs statistiken in under rubrikerna interna/externa. Med interna menas de som bor på det vård och omsorgsboende i direkt anslutning till mötesplatsen. Externa är de som bor i ordinärt boende.

Det finns även mappar för Senior Sport School, ambulerande, anhörigcaféer och kulturarrangemang utanför mötesplatserna.

Enhetschef sammanställer Mötesplatsernas statistik i ett gemensamt dokument som redovisas i tertial och i verksamhetsberättelse.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.