Meny

Mötesplatser

Mötesplatserna är en del av Kristianstads kommuns förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Det finns sjutton olika mötesplatser i kommunen som ligger fristående eller i anslutning till vård- och omsorgsboende. På en del mötesplatser ligger även en restaurang i anslutning som bedrivs av kommunens kostenhet

Det finns även ambulerande mötesplatser med verksamhet på tillfälliga platser.

Mötesplatsernas främsta syfte är att skapa förutsättningar till social gemenskap och möjlighet till aktivitet. En plats för samvaro i en miljö som kan vara både avkopplande och stimulerande. Personalen på mötesplatserna ser deltagarna som en resurs i utvecklingen av verksamhetens mål och inriktning.

Människan lever i samspel med andra, där hälsa och välbefinnande påverkas av möjligheten att vara delaktig och oberoende. Personalen arbetar därför med målet ett gott liv, där de fyra hörnpelarna är social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Kommunens utvecklare för kulturellt och socialt innehåll i äldreomsorgen har kontinuerliga träffar med mötesplatsernas kulturombud för att inspirera till upplevelser och kultur.

Planering och utvärdering av aktiviteter, informationsträffar och underhållning sker i samråd med deltagare, frivilligarbetare och personal på respektive mötesplats.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.