Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Nya kulturombud

Rutin för hur vi arbetar med nya kulturombud

Genom regelbunden kontakt med Kulturombud och Enhetschefer får Utvecklare av kultur/socialt innehåll uppgifter om när Kulturombud slutar eller byter arbetsplats.

Utvecklare av kultur/socialt innehåll ger berörd Enhetschef i uppgift att utse nytt Kulturombud.

Efter det att Utvecklare av kultur/socialt innehåll fått namn på nytt Kulturombud tas kontakt och information om uppdraget delges.

(Framöver planeras att en gång/år hålla en 3 h utbildning/genomgång av uppdraget som kulturombud).

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.