Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kulturombud Mötesplatser

Rutin för arbetet med kulturombud på mötesplatser

Genom regelbundna möten arbeta för att samordna kultur/socialt innehåll inom Mötesplatser.

Skriva minnesanteckningar som placeras under Gemensamt/Myndighetsenheten/Enhet1/bokningar Kultur.

Utifrån Omvärldsbevakning, informera och inspirera kring Kultur/socialt innehåll.

I samarbete med kulturombud/Mötesplatser samordna kulturarrangemang på Mötesplatser.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.