Upphandling OMS

Omsorgsnämnden fattade beslut om lokala rutiner för omsorgsförvaltningens direktköp och direktupphandling på sitt sammanträde 2012-03-29, §44.

Riktlinjerna reviderades sedan i omsorgsnämnden med beslut 2015-02-26, §23. Revideringen gjordes med anledning av en lagändring i LOU (lagen om offentlig upphandling) som innebär att beloppsgränsen för direktupphandling höjts från tidigare ca 271 000 kr (270 964 kr) till 505 800 kr.

De lokala rutinerna är upprättade i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om upphandlingspolicy i Kristianstads kommun 2011-06-21, §215.

Det finns en blankett för att dokumentera direktupphandling.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.