Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Upphandling OMS

Omsorgsnämnden fattade beslut om lokala rutiner för omsorgsförvaltningens direktköp och direktupphandling på sitt sammanträde 2012-03-29, §44.

Riktlinjerna reviderades sedan i omsorgsnämnden med beslut 2015-02-26, §23. Revideringen gjordes med anledning av en lagändring i LOU (lagen om offentlig upphandling) som innebär att beloppsgränsen för direktupphandling höjts från tidigare ca 271 000 kr (270 964 kr) till 505 800 kr.

De lokala rutinerna är upprättade i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om upphandlingspolicy i Kristianstads kommun 2011-06-21, §215.

Det finns en blankett för att dokumentera direktupphandling.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.