Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Regeringen har fastställt ersättningar för 2016 avseende kommunernas betalningsansvar för patienter som inte längre behöver den vård som ges inom somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård, somatisk långtidsvård samt för utskrivningsklara patienter inom psykiatrin.

SFS 1991:1278 
Utskrivningsklara patienter vid en enhet för:Ersättning som betalas ut per påbörjat vårddygn:
somatisk akutsjukvård 4816 kr
geriatrisk vård 3475 kr
somatisk långtidsvård 3479 kr
psykiatrisk vård 4085 kr
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.