Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Kostnad per brukare

Kostnad per brukare är en analysmodell som bygger på efterkalkyl på individnivå.

Modellen inkluderar alla kostnader i verksamheten för vård och omsorg i Kristianstads kommun under ett år.

I modellen kombineras kostnader med verkställda beslut inom SoL och LSS lagstiftning.

Möjlighet till nationella jämförelser ges i rapporterna. 

Slutrapporten avseende SoL och LSS avsnitten presenteras var för sig. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.