Kostnad per brukare

Kostnad per brukare är en analysmodell som bygger på efterkalkyl på individnivå.

Modellen inkluderar alla kostnader i verksamheten för vård och omsorg i Kristianstads kommun under ett år.

I modellen kombineras kostnader med verkställda beslut inom SoL och LSS lagstiftning.

Möjlighet till nationella jämförelser ges i rapporterna. 

Slutrapporten avseende SoL och LSS avsnitten presenteras var för sig. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.