Försäkringar

Försäkringar

Läs mer om Kristianstads kommuns försäkringar på nedanstående länkar på intranätet:

Länk till Kommunförsäkring - Kommunassurans Syd

Gällande från 2016-01-01 Skadeanmälan sker via Protectors hemsida: https://www.protectorforsakring.se, tryck Anmäl skada, Person och sedan Kommunolycksfall

Tjänstereseförsäkring - If tjänstereseförsäkring gällande från 2016-01-01. Mer information kommer senare på intranätet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.