Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Biståndsbeviljad kost 2017

Kost som blivit beviljad som bistånd jämlikt Socialtjänstlagen kan ibland medföra att kunderna erhåller ett reducerat pris.

Om kostnaden inkräktar på det lagstadgade förbehållsbeloppet kommer avgiften för kost att reduceras. Den del av matkostnaden som Konsumentverket beräknar att råvarorna kostar får man alltid betala, den så kallade Råvarukostnaden. Den återstående delen, den så kallade Tillredningskostnaden, som omsorgsförvaltningen beräknar att förädlings-, tillagnings- och distributionskostnader uppgår till, kan i vissa fall reduceras.

Matdistribution

För Dig som beviljats matdistribution gäller följande priser för de olika måltiderna:

                                    Full avgift             Råvarukostnad           Tillredningskostnad

Frukost

Lunch

Kvällsmat

23,20 kronor

52,70 kronor

29,00 kronor

12,60 kr

22,05 kr

18,90 kr

10,60 kr

30,65 kr

10,10 kr

För lunch som distribueras till bostaden debiteras en leveransavgift på 5 kr per leveranstillfälle.

Tillfällig avbeställning av matdistribution görs företrädesvis hos det kök som tillagar maten. Avbeställning kan även ske hos hemtjänsten som vidarebefordrar informationen till köket.

Dagverksamhet

Kost i dagverksamhet debiteras med samma belopp som under Lunch ovan.

Korttidsboende, växelvård och trygghetsplats

Kost debiteras med 112,50 kronor/dag varav 63,00 kr är råvarukostnad och 49,50 kr är tillredningskostnad.

Vård- och omsorgsboende

Full kost debiteras med 3375 kronor/månad varav 1890 kr är råvarukostnad och 1485 kr är tillredningskostnad. Den boende kan här välja att avstå från de måltider man ej önskar och därmed minska avgiften för kosten.

Sondmat

För Dig som erhåller sondmat i den egna bostaden debiteras en månatlig avgift på 1607 kronor (53,55 kr/dag)

Sondmat i korttidsboende, växelvård, trygghetsplats och vård- och omsorgsboende debiteras samma pris som övriga kunder betalar i dessa boenden, se ovan. 

Näringsdrycker och kosttillägg

Dessa är inte beviljade som bistånd utan ordineras av dietist eller sjuksköterska. Priset för dem är dock subventionerat. En förpackning kostar 4,87 kronor. För näringsdryckerna Calogen och Meritene debiteras 4,87 kr för varje 100 ml färdig dryck.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.