Mat

Kost inom omsorgsförvaltningens område som inte är beviljad som bistånd serveras i mötesplatsernas restauranger och i trygghetsbostädernas gemensamhetsutrymmen. Här betalar kunderna enligt beslutad taxa.

Kost kan även vara beviljad som bistånd jämlikt socialtjänstlagen och kan distribueras till kundernas bostäder, serveras i dagverksamheter, korttidsboenden och trygghetsboende samt i vård- och omsorgsboenden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.