Meny

Avgifter för måltider

Avgifter för måltider inom omsorgsförvaltningens verksamheter debiteras enligt beslutad taxa.

Biståndsbeviljad kost distribueras till kundernas bostäder, serveras i dagverksamheter, korttidsboenden och trygghetsboende samt i vård- och omsorgsboenden.

Kost som inte är beviljad som bistånd serveras i mötesplatsernas restauranger och i trygghetsbostädernas gemensamhetsutrymmen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.