Avgifter i vård- och omsorgsboende

Avgifter i vård- och omsorgsboende debiteras enligt det regelverk som beslutats av kommunfullmäktige.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.