Meny

Avgifter i ordinärt boende

Avgifter i ordinärt boende debiteras för de insatser som beviljats enligt socialtjänstlagen och som kommunfullmäktige beslutat ska avgiftsbeläggas.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.