Avgifter för hemsjukvård

Enligt beslut av kommunfullmäktige är de insatser som utförs av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter samt de hälso- och sjukvårdsinsatser som delegerats till hemtjänsten avgiftsbelagda.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.