Avgifter

Inom omsorgsförvaltningens verksamheter debiteras avgifter för de insatser som utförs enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt lagen om stöd och service, LSS, får avgifter inte debiteras som utförs enligt denna lagstiftning.

Inom samtliga verksamheter tas avgifter ut för den kost som serveras.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.