Avgifter

Inom Omsorgsförvaltningens verksamheter debiteras avgifter för de insatser som utförs enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt lagen om Stöd och Service, LSS, får avgifter inte debiteras som utförs enligt denna lagstiftning.

Inom samtliga verksamheter tas avgifter ut för den kost som serveras.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.