Handböcker

Omsorgsförvaltningens handböcker vänder sig till kommunala och privata vårdutövare. Handböckerna beskriver rutiner, riktlinjer och råd för att bibehålla och uppnå kvalitet i omsorgen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.