Ledningssystem och handböcker

Omsorgsförvaltningens kvalitetsledningssystem är ett verktyg för att bibehålla och uppnå kvalitet i omsorgen. Omsorgsförvaltningens handböcker vänder sig till kommunala och privata vårdutövare.

Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete och handböckerna hör ihop på så sätt att ledningssystemet ska innefatta de rutiner som krävs för att uppnå kvalitet i verksamheten. Flera av handböckerna har en direkt koppling till ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Handböckerna och kvalitetsledningssystemet är under ständig utveckling och om du inte hittar det du söker här hänvisas du till handboksansvarig.

Kontakt

Omsorgsförvaltningen

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Östra kommunhuset

J A Hedlunds väg 17

291 32 Kristianstad