Blanketter och manualer

Här finns blanketter och manualer för personal som beställer utanför Websesam eller när vi kräver en faxad kundorder. Som privatperson kontaktar du sjukgymnast eller arbetsterapeut i din kommun om du behöver hjälpmedel.

Blanketter

Kundorder

Arbetsorder

Hämtorder

Hämtorder (Endast ASIH)

Avvikelse

Hjälpmedelsguider

Gånghjälpmedel

Kognition

Lyftselar

Ramper

Rullstolar

Överflyttningshjälpmedel

Sitteam

Anmälan sitteam

Information inför sitteam

EP-larm

Blankett inför utprovning av EP-larm

Information om EP-larm

Kognitiva hjälpmedel

Tid- och planeringshjälpmedel

Information/checklista inför utprovning

Checklista kognitivt stöd/tidsproblematik

Tyngdtäcken

Att tänka på vid utprovning av tyngdtäcke

Utprovningsprotokoll

Positioneringslarm

Konsultation positioneringslarm

Övrigt

Hjälpmedel tunga brukare

Rekonditionering/skrot

Konsulenternas ansvarsområde

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.