Omsorg

Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland annat äldreboenden, hemtjänst och mötesplatser.

Vi är cirka 3500 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i Kristianstad. Ledningen och många medarbetare finns på Östra kommunhuset och där hittar du också vårt besökscenter.

 Omsorgsförvaltningen består av följande verksamheter:

  • Vård- och omsorgsboende
  • Hemtjänst
  • Hälso- och sjukvård
  • Boende och Personlig assistans
  • Socialpsykiatri, Daglig verksamhet och stöd
  • Myndighetsenhet
  • Hjälpmedelcentrum, distribuerar och utför service på hjälpmedel
  • Riksgymnasiet, elevhem på gymnasieskolan
  • Tätörtsvägen, intraprenad

Vi har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen som innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

Vårt arbete styrs av omsorgsnämnden.

Omsorgsförvaltningens organisation

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.