Omsorg

Omsorgsförvaltningen arbetar med vård och omsorg om äldre, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård. Hos oss finns bland annat äldreboenden, hemtjänst och mötesplatser.

 är cirka 2500 medarbetare och vi finns på olika platser runt om i Kristianstad. Ledningen och många medarbetare finns på Östra kommunhuset och där hittar du också vårt besökscenter.

 Omsorgsförvaltningen består av följande verksamheter:

 • Västra området, hemtjänst och boenden i västra delen av kommunen.
 • Östra området, hemtjänst och boenden i östra delen av kommunen.
 • Centrala området, hemtjänst och boenden i centrala delen av kommunen
 • Stöd- och serviceenheten,
 • Myndighetsenheten
 • Kostenheten, mat och måltider inom äldreomsorgon
 • Hjälpmedelcentrum, distribuerar och utför service på hjälpmedel
 • Riksgymnasiet, elevhem på gymnasieskolan
 • Tätörtsvägen, intraprenad

Vi har en lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen som innebär att kommunen har särskilda kvalitetsmål för några områden inom äldreomsorgen.

Vårt arbete styrs av omsorgsnämnden.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.