Kommunledning

Kommunledningskontoret arbetar med övergripande frågor som utvecklar verksamheten och bidrar till en positiv utveckling av kommunen. Vi ansvarar bland annat för näringslivsutveckling, hållbar samhällsutveckling och medborgarstöd. Vi ansvarar också för Kristianstads Vattenrike.

På kommunledningskontoret är vi omkring 230 medarbetare. Kommunledningskontoret har en ledande och samordnande roll i förhållande till kommunens andra förvaltningar. Vårt arbete ska bidra till en positiv utveckling av Kristianstads kommun. Villkoren och förutsättningarna för dem som bor här, arbetar, driver företag, studerar eller besöker kommun ska ständigt förbättras.

Kommunledningskontoret består av följande avdelningar:

 • Ekonomi och upphandling
 • HR, som hanterar personalfrågor, lönesupport, rekrytering och arbetsmiljöenheten, vår inbyggda företagshälsovård. Här finns även kommunikation.
 • IT, som både arbetar strategiskt med digitalisering och svarar för nätverk och IT-service till alla kommunala verksamheter.
 • Kansli, som även innefattar medborgarcenter, överförmyndare, juridik och kommunarkivet.
 • Service, som svarar för intern service i Rådhus Kristianstad och Östra kommunhuset.
 • Tillväxt och hållbar utveckling,  som arbetar med näringslivs- och besöksutveckling, mark- och exploateringsfrågor, klimatarbete, energirådgivning och Biosfärområde Kristianstads vattenrike.

Vårt arbete styrs av kommunstyrelsen.

Chef för kommunledningskontoret är kommundirektör Christel Jönsson med Merete Tillman som biträdande kommundirektör.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.