Kommunledning

Kommunledningskontoret arbetar med övergripande frågor som utvecklar våra verksamheter och som bidrar till en positiv utveckling av kommunen. Vi ansvarar bland annat för näringslivsutveckling, hållbar samhällsutveckling och medborgarstöd. Här finns Kristianstads Vattenrike och vår turistinformation.

Vi är cirka 230 medarbetare. Kommunledningskontoret har en ledande och samordnande roll i förhållande till kommunens övriga förvaltningar. Vårt arbete ska bidra till en positiv utveckling av Kristianstads kommun. Villkor och förutsättningar för de som bor här, arbetar, driver företag, studerar eller besöker kommun ska ständigt förbättras.

Kommunledningskontoret består av följande verksamheter:

 • Ekonomi och upphandling
 • Biosfär och hållbar utveckling, som klimatarbete, energirådgivning, Biosfärområde Kristianstads vattenrike.
 • HR, som personalfrågor, rekrytering och Arbetsmiljöenheten, vår inbyggda företagshälsovård.
 • IT
 • Kansli och kommunikation, som överförmyndare och juridik.
 • Service, som medborgarcenter, lönesupport och intern service.
 • Tillväxt, som näringslivsutveckling, mark- och exploateringsfrågor och besöksnäring.

Vårt arbete styrs av kommunstyrelsen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.