C4 Teknik

Vi är den tekniska förvaltningen och ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och byggnader. Vi ansvarar också för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen (VA), och är väghållningsmyndighet för de kommunala vägarna.

C4 Teknik har cirka 280 medarbetare och består av följande verksamheter:

Fastighetsteknik ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunala byggnader. Vi har hand om egna lokaler och lokaler som kommunen hyr in. Fastighetsteknik förvaltar också kommunens skogar, naturreservat och strövområden.

Anläggning ansvarar för projektering, byggnation och förvaltning av kommunens allmänna platser och de kommunala vägarna.

Vatten och avlopp (VA) ansvarar för den kommunala dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen.

Staben består av stödfunktioner som ekonomi, nämndadministration, HR, kommunikation, IT- och inköpssamordning.

Vårt arbete styrs av tekniska nämnden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.