Tidplan läsåret 2021/2022

Vi är många som är delaktiga i ansöknings- och antagningsprocessen till gymnasieutbildningar på olika sätt. För att det ska fungera på ett bra sätt för eleverna finns här en gemensam tidplan för oss som personal inom våra respektive områden.

Samverkansområdets tidplan HT2020/VT2021Till dokumentet
  
PersonalgruppSkolaHemsida - kalendern

Studie- och yrkesvägledare 

Avlämnande skola

 Till kalendern
Administratör

Avlämnande skola

 Till kalendern
Rektor

Avlämnande skola

 Till kalendern

Studie- och yrkesvägledare 

Mottagande gymnasieskola

 Till kalendern

Rektor

Mottagande gymnasieskola

 Till kalendern

Administratör

Mottagande gymnasieskola

 Till kalendern

 Elever

 Till kalendern 

Vanliga frågor

  • När kan vi ändra platser till våra gymnasieprogram?

   Mottagande skola kan ändra platser i Dexter under nedanstående perioder:

   • 2021-01-15 - - 2021-03-30

   • 2021-04-16 - - 2021-06-18

   • Ändring av platser till program för enskild elev - intresseanmälan görs inför slutantagning och reservantagning via ett formulär som publiceras i en separat tidplan till Gymnasieantagningen Kristianstad.
   • Tänk på att du själv inte kan lägga in 0 (noll) platser.
    Mejla ditt önskemål till antag@kristianstad.se 
    Om utbildningen inte ska starta ska ni senast den 30/3-21, inför den preliminära körningen, mejla in skolhuvudmannens beslut till antag@kristianstad.se
    Skolhuvudmannen skickar brev till berörda elever, mall kan fås via Gymnasieantagningen antag@kristianstad.se Gymnasieantagningens personal lägger in uppgifterna i elevens ansökan, tar bort programmet i ansökningswebben och lägger in utbildningen som inställd på www.skanegy.se/program 

   Roller för att ändra platser
   Kommunal skolhuvudman: Admin kommun
   Fristående skolhuvudman: Admin friskola

  • När är det testkörningar för mottagande gymnasieskola?

   Testkörningsperioder som görs i systemet

   • 2021-02-16 - - 2021-03-30: Söndag kl. 15, Tisdag kl. 17, Torsdag kl. 17 
   • 2021-03-31: Onsdag kl. 17 
   • 2021-05-16 - - 2021-05-30: Söndag kl. 15, Tisdag kl. 17, Torsdag kl. 17 
   • 2020-06-01 - - 2020-06-10: Söndag kl. 15, Måndag-Torsdag kl.17 
   • 2020-06-11 - - 2020-06-27: Söndag kl. 15, Måndag-Torsdag kl.18, slutbetyg  

   Testkörningar för mottagande skola vid test av sina organisationsplatser

   Visas för Roll Mottagande skola, Dexter och flikar Analys, men ej under ansökningsperioderna VT21.
   Utifrån höstterminsbetyg: 2021-02-18 - - 2021-04-24

   Flikar antagning döljs i Analys för Mott. Skola: 2021-04-25 - - 2021-05-17 

   INLÄSNING AV BETYGSFILER AV GYMNASIEANTAGNINGENS PERSONAL I ANTAGNINGSSYSTEMET SENAST: 2021-06-16
   Tidplan för inrapportering av betyg finns på www.kristianstad.se/gyantag-betyg

  • Hur gör vi om vi vill ändra platser under reservantagningen?

   Om ni vill ändra platser under reservantagningen ska ni fylla i formuläret som kommer att publiceras inför reservantagningen på www.kristianstad.se/gyantag-personal

   Tänk på att om ni vill sänka antalet platser och vi har erbjudit elev plats kan antalet platser ändras först efter att eleven har gett sitt svar.

   Deadline för att meddela ändring av platser är senast dagen före önskad ändring.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Gymnasieantagningen

Kristianstad

Telefon

044-13 61 61

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad

Postadress

Kristianstads kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Gymnasieantagningen

291 80 Kristianstad