Sent omval SYV

Information till studie- och yrkesvägledare om sent omval augusti-september 2020.

Elev som har gjort val senast den 15/5-20 och har blivit reservplacerad på något av dom valen får först erbjudande om plats. 

Elev som har gjort ändringar i sin ansökan från och med den 7/8--11/9-20:

Elev lägger till nytt val = räknas som sent omval

Elev flyttar upp ett tidigare val i sin ansökan till plats 1 istället för plats 3 = räknas som sent omval

RENSA INTE bort val eleven har även om eleven är obehörig då det kan påverka elevens sent omval negativt när det ska bedömas om det är sent omval eller inte.

Sist i ansökan ska valet man har blivit antagen till finnas med i väntan på besked från Gymnasieantagningen att eleven blir antagen till ny utbildning val.

Läs mer om sent omval på www.kristianstad.se/gyantag

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.