Länkar till Skolpersonal

Här hittar ni ett urval av länkar till Skollag, Skolverket och Gymnasieförordningen.

Skollagen - läs mer under:

15 kap. Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan

16 kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan

17 kap. Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan

Länk

Skolverket Länk
Gymnasieförordningen Länk

Handbok för Gymnasieantagning
SKR:s Sveriges kommuner och regioner.

Ny version publiceras i slutet på november via www.skr.se

Länk

Gymnasiesärskola från Skolverket

Länk

 

 

Lovskola - Skolverket

Lovskola - Skolverket
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.