Mottagande skolor

Information samt formulär för uppladdning av filer från mottagande skolor till Gymnasieantagningen.

Formulär och information

Typ av dokumentLänk

Testresultat/färdighetsprov (laddas upp senast 30 mars)

Till formulär                                                  

Beslut om manuell antagning av enskild elev (IMA, IMS, IMV, IMY) laddas upp senast 23 juni

Formulär publiceras senare

Beslut om fri kvot, dispens i engelska laddas upp senast 23 juni

Formulär publiceras senare

Mottagande kommunal gymnasieskola

Ladda upp reglering och yttrande

Formulär publiceras senare

Mottagande fristående gymnasieskola

Ladda upp överenskommelse

Formulär publiceras senare

Ändra platser

Länk

Ändring av antal platser görs i Dexter 

Aktuella datum för ändring hittar ni i Tidplanen

 

 Till Dexter

 

 

Ändring av antal platser till program för enskild elev - intresseanmälan görs via formulär inför slutantagning och reservantagning

Formulär publiceras senare
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.