Skapa Excel-fil genom utsökning i Dexter

Mottagande skola - Utsökning i analysmodulen

Skapa Excel-fil

Tänk på att Excel-fil och eventuella bilagor skall laddas upp i formulär som finns via
www.kristianstad.se/gyantag-mottagandeskola 

Uttagande av Excel-fil för inrapportering till Gymnasieantagningen från Dexters Analysmodul - Se manualer längre ner på sidan

Utsökning i analysmodulen av sökandelista till era program för manuell antagning.
ROLL i Dexter/Analysmodulen: Mottagande skola

För att komma till Dexter/Analysmodulen gå till:http://skaneintag.ist-analys.com/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=skaneintag/skaneintag_intag.qvw


 

När du loggar in i Analysmodulen finns det under Länkar också en Manual för Analysmodulen.

 

MALL Excel-fil
Manuell antagning IM-program enskild elev Kommunal skolhuvudman

MALL Excel-fil
Manuell antagning IM-program enskild elev Fristående skolhuvudman

MALL Excel-fil
Manuell antagning Nationellt program inom Gymnasiesärskolan

MALL Excel-fil
Manuell antagning Individuellt program inom Gymnasiesärskolan

MALL Excel-fil
Beslut JA Fri kvot (elev ska vara behörig)

MALL Excel-fil
Beslut JA Dispens i Engelska

MALL Excel-fil
Testresultat NIU 1290

MALL Excel-fil
Testresultat IB 1290ST

MALL Excel-fil
Manuell antagning T4 motsvarande bedömning av behörigheten

MALL Excel-fil
Manuell antagning av elever med hemkommun utanför samverkansområdet

Samma MALLAR används för sena omval som de som finns ovan.

Manuell antagning SENA OMVAL från den 10/8-- 14/9-22 
= Sent inkommen ansökan under behörighet i Dexters analysmodul.

- Vid utsökning gällande Sena omval - Tänk på detta:

Använd den senaste versionen som finns i Analysmodulen då det sker ändringar inför varje ny dag utifrån sena omval.

När ni tar fram sena omval i sökandelistan är det även viktigt att ni klickar på elevens namn för att få fram slutbetyg och om eleven är behörig till IMY/IMS/IMA.
Det finns elever som gör sena omval till program de inte är behöriga till.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.