Formulär - Beslut om manuell antagning av enskilda elever

Mottagande skolhuvudman laddar upp beslut om manuell antagning av enskilda elever (IMA, IMS, IMV, IMY) via formuläret nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.