Återtagning av IMA-elev (Kommunala gymnasieskolor)

Mottagande Kommunal skolhuvudman laddar upp beslut om återtagning av enskilda elever till IMA via formuläret nedan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.