Slutlig antagning 2020

Här finns information och dokument gällande den slutliga antagningen vårterminen 2020.

Länkar och dokument till skolpersonal
Antagningsdokument Länk                   

Tidplan

Gymnasieantagningens tidplan  

Skånegy

Skånegy.se

Skolverket

Skolverket.se

Gymnasieförordningen                                                   

Gymnasieförordningen

Skollagen

Skollagen

Bildexempel, antagen på val 1

Exempel

Bildexempel, antagen på lägre val

Exempel

Bildexempel, ej antagen men har reservplats

Exempel

Bildexempel, ej antagen och saknar reservplats

Exempel

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.