Meny

Informationsmöten Gymnasieantagningen

Anmäl dig till digitala temamöten med Gymnasieantagningen Kristianstad.

Digitala Temamöten HT-2022/VT-2023

Tänk på att du själv gör dina egna minnesanteckningar.
Mötesinbjudan skickas ut på förmiddagen för aktuellt möte till de som har anmält sig.

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Med reservation för ändringar/tryckfel:

1. Torsdagen den 17/11-22

Stängt för anmälan

Fokusområde: Genomgång av Samverkansområdets tidplan med kompletterande datum från Gymnasieantagningen Kristianstad samt Avtal och uppdrag, gemensamt antagningskansli

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

www.kristianstad.se/gyantag-personal
www.kristianstad.se/gyantag-avtaluppdrag

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

2. Torsdagen den 24/11-22

Stängt för anmälan

Fokusområde: Inför gymnasieansökan

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

Stängt för anmälan.

3. Måndagen den 28/11-22

Stängt för anmälan

Fokusområde: IM-elever - Inrapportering av elevuppgifter via Gymnasieantagningens Excel-fil

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Information finns här

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA som arbetar med inrapportering av elevuppgifter för IM-elever i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

4. Onsdagen den 30/11-22

Stängt för anmälan

Fokusområde: Grundskolor - Inrapportering av höstterminsbetyg via exportfil (Grundskolor som kan skapa exportfil via sitt skolsystem som är kompatibel med antagningssystemet)

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Information finns här

Målgrupp:
Skolpersonal från Grundskolan som arbetar med inrapportering av betyg via exportfil i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

5. Torsdagen den 1/12-22

Inställt på grund av att det inte fanns någon anmäld till mötet.

Fokusområde: Grundskolor - Inrapportering av höstterminsbetyg via Gymnasieantagningens Excel-fil 

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Information finns här

Målgrupp:
Skolpersonal från Grundskolor som inte kan skapa exportfil som är kompatibel med antagningssystemet via sitt skolsystem och istället använder Gymnasieantagningens Excel-fil.

6. Måndagen den 5/12-22

Stängt för anmälan

Fokusområde: Betyg/Inloggningsuppgifter - Elever med skyddade personuppgifter, elever med TF-nummer samt kvittenser och bilagor

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Du hittar vanliga frågor och svar här.

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA som arbetar med inrapportering av betyg, beställning av inloggningsuppgifter, gymnasieansökan för elever med skyddade personuppgifter eller TF-nummer i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

7. Onsdagen den 7/12-22

Stängt för anmälan

Fokusområde: Gymnasieansökan utanför samverkansområdet
Sändrutiner av elevers ansökan, betyg, yttrande m.m. samt hantering av elev med hemkommun utanför samverkansområdet

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Du hittar vanliga frågor och svar här.

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

8. Tisdagen den 13/12-22

Stängt för anmälan

Fokusområde: Testkonton i ansökningswebben

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Avlämnande skolhuvudman/KAA samt Mottagande skolhuvudman i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

9. Tisdagen den 10/1-23 - INSTÄLLT

Det digitala mötet om SYV-listan kommer inte att kunna genomföras den 10/1-23 pga. särskilda omständigheter som gymnasieantagningens personal inte har kunnat förbereda sig inför.

Det har tyvärr inkommit rättelser och korrigeringar från skolpersonal som måste prioriteras och åtgärdas av gymnasieantagningens personal inför att ansökningswebben öppnar för eleverna den 15/1-23.

Fokusområde: SYV-listan i Dexter - Genomgång av SYV-listan med testelever på den fiktiva skolan och bilagor till elevens ansökan

Tid:   INSTÄLLT

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm som har SYV-rollen i Dexter.

10. Onsdagen den 22/3-23

Stängt för anmälan

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: Avlämnande skola – Bilagor till elevens ansökan, Fri kvot, Dispens i engelska och Pedagogisk överlämning

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Skolpersonal i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

11. Torsdagen den 23/3-23

Stängt för anmälan

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: Yttrande – Reglering - Överenskommelser

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Avlämnande och Mottagande skolhuvudman samt Hemkommunens beslutsfattare i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

12. Tisdagen den 9/5-23

Stängt för anmälan

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: Grundskolor - Inrapportering av SLUTBETYG via exportfil (Grundskolor som kan skapa exportfil via sitt skolsystem som är kompatibel med antagningssystemet)

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Skolpersonal från Grundskolan som arbetar med inrapportering av betyg med skolsystemets exportfil i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

13. Onsdagen den 10/5-23 - INSTÄLLT

INSTÄLLT p.g.a. för få anmälda.

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: Grundskolor - Inrapportering av SLUTBETYG via Gymnasieantagningens Excel-fil

Tid:   Kl 13.15 - ca 15 

Målgrupp:
Skolpersonal från Grundskolor som inte kan skapa exportfil som är kompatibel med antagningssystemet via sitt skolsystem och istället använder Gymnasieantagningens Excel-fil.

14. Torsdagen den 11/5-23

Stängt för anmälan

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: IM-elever - Inrapportering av SLUTBETYG via Gymnasieantagningens Excel-fil

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA som arbetar med inrapportering av slutbetyg för IM-elever i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

15. Torsdagen den 25/5-23

Stängt för anmälan

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: SLUTBETYG - Elever med skyddade personuppgifter, elever med TF-nummer samt kvittenser och bilagor

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

16. Torsdagen den 1/6-23

Till Anmälningsformulär

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: Mottagande Gymnasieskola - Manuell antagning till IM-program för enskild elev

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Mottagande skolhuvudman som erbjuder IM-program för enskild elev i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

18. Onsdagen den 7/6-23

Till Anmälningsformulär

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: Inför ANTAGNING den 1 juli samt svarsbesked 

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

19. Torsdagen den 8/6-23

Till Anmälningsformulär

Har tyvärr inte möjlighet att bevaka sena anmälningar som inkommer samma dag som det digitala mötet. 

Mötet kommer att utgå från dina frågor du delar med oss på mötet.

Fokusområde: Sent omval, digital Reservantagning och manuell reservantagning augusti-september 
Frågeställning: Varför ska man inte rensa i elevens ansökan som gjordes senast den 15/5-23?

Tid:   Kl 13.15 - ca 15

Målgrupp:
Skolpersonal/KAA i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Kristianstad, Simrishamn och Hässleholm.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter Rådhus Skåne

Kristianstad

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne, Medborgarcenter

Västra Storgatan 12

29180 Kristianstad