Beslut från hemkommun/vistelsekommun

Samlingssida för blanketter till beslutsfattare för elevens hemkommun/vistelsekommun.

Skollag

Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2022:1319 - Riksdagen

Sökande till Introduktionsprogram hos kommunala skolhuvudmän

Reglering till kommunala huvudmän/ landstingskommunala huvudmän:
Introduktionsprogram för enskild elev (programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ alternativt språkintroduktion) 

Sökande till Introduktionsprogram hos fristående skolhuvudmän

Överenskommelse till fristående skolhuvudmän:
Introduktionsprogram för enskild elev (programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ alternativt språkintroduktion) 

Till hemkommunens beslutsfattare

Beslutet laddas upp till elevens ansökan i Dexter.

Roll i Dexter: Elevadmin Kommun

För att se ansökan för sökande folkbokförda i kommunen. Elever med TF-nummer finns inte med till denna roll.

Roll: SYV i Dexter

För att bifoga hemkommunens beslut till Reglering respektive Överenskommelse till elevens ansökan

Beställning av inloggningsuppgifter till personal som arbetar med detta görs via beställningsformulär som finns via www.kristianstad.se/gyantag-personal

Processkarta - Reglering och Överenskommelse

Sökande till Gymnasiesärskolan

Nationellt program

Sid 1 Yttrande och Beslut Mottagande av sökande till Nationellt program Gymnasiesärskolan

Sid 2 Information om Yttrande och Beslut Mottagande av sökande till Nationellt program Gymnasiesärskolan

Individuellt program

Sid 1 Yttrande och Beslut Mottagande av sökande till Individuellt program Gymnasiesärskolan

Sid 2 Information om Yttrande och Beslut Mottagande av sökande till Individuellt program Gymnasiesärskolan

Avlämnande skolas personal kontaktar hemkommunens personal som fyller i sin del på yttrandet och skickar därefter yttrandet till mottagande Gymnasiesärskolas beslutsfattare samt eventuella bilagor. Ibland är det så att hemkommunens yttrande skickas till Gymnasiesärskolans gymnasieantagning som tillser att ombesörja blanketten för Yttrande delges beslutsfattaren.

Om ansökan gäller till Gymnasiesärskola som tillhör Gymnasieantagningen Kristianstad mejlas även kopia på beslutet till antag@kristianstad.se 

Om ansökan gäller till elev med hemkommun som tillhör Gymnasieantagningen Kristianstad mejlas även kopia på yttrandet och beslutet till antag@kristianstad.se

Det finns tecknat ett samverkansavtal gällande gymnasiesärskola mellan dessa kommuner till GYSÄR:

Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Hörby, Sölvesborg och Bromölla.

Hemkommunen ansvarar för att skicka målgruppstillhörighet och utredningar till skolkommunen, men inget yttrande krävs till/från de som ingår i detta samverkansavtal.
Samverkansavtalet finns dokumenterat via hemkommunens diarie och eventuella ändringar fås via kontakt med densamma.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.