Beslut från hemkommun/vistelsekommun

Samlingssida för blanketter till beslutsfattare för elevens hemkommun/vistelsekommun.

 

Blanketter till beslutsfattare/motsvarande för elevens hemkommun/vistelsekommun.


Skollag (2010:800) Svensk författningssamling 2010:2010:800 t.o.m. SFS 2022:1319 - Riksdagen

Sökande till Introduktionsprogram hos kommunala huvudmän/landstingskommunala huvudmän 

- Reglering till kommunala huvudmän/ landstingskommunala huvudmän:
Introduktionsprogram för enskild elev (programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ alternativt språkintroduktion) 

 

Sökande till Introduktionsprogram hos fristående skolhuvudmän

- Överenskommelse till fristående skolhuvudmän:
Introduktionsprogram för enskild elev (programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ alternativt språkintroduktion) 

 

Till hemkommunens beslutsfattare - Beslutet laddas upp till elevens ansökan i Dexter.

Roll i Dexter: Elevadmin Kommun
 = Se ansökan för sökande folkbokförda i kommunen
Elever med TF-nummer finns inte med till denna roll. Eleverna finns då i SYV-listan i Dexter till den skola eleven tillhör VT22.  

Roll SYV i Dexter för att bifoga hemkommunens beslut till Reglering respektive Överenskommelse till elevens ansökan

Beställning av inloggningsuppgifter till personal som arbetar med detta görs via beställningsformulär som finns via www.kristianstad.se/gyantag-personal 

 

Processkarta - Reglering och Överenskommelse


Formulär för uppladdning av mottagande skolas beslut till Gymnasieantagningen

 

Uppdragsbeskrivning avlämnande skola och mottagande skola.

 

Sökande till Gymnasiesärskolan

  • Nationellt program

- Sid 1 Yttrande och Beslut Mottagande av sökande till Nationellt program Gymnasiesärskolan

- Sid 2 Information om Yttrande och Beslut Mottagande av sökande till Nationellt program Gymnasiesärskolan

  • Individuellt program

- Sid 1 Yttrande och Beslut Mottagande av sökande till Individuellt program Gymnasiesärskolan

- Sid 2 Information om Yttrande och Beslut Mottagande av sökande till Individuellt program Gymnasiesärskolan

Avlämnande skolas personal kontaktar hemkommunens personal som fyller i sin del på yttrandet och skickar därefter yttrandet till mottagande Gymnasiesärskolas beslutsfattare samt eventuella bilagor. Ibland är det så att hemkommunens yttrande skickas till Gymnasiesärskolans gymnasieantagning som tillser att ombesörja blanketten för Yttrande delges beslutsfattaren.

Om ansökan gäller till Gymnasiesärskola som tillhör Gymnasieantagningen Kristianstad mejlas även kopia på beslutet till antag@kristianstad.se 

Om ansökan gäller till elev med hemkommun som tillhör Gymnasieantagningen Kristianstad mejlas även kopia på yttrandet och beslutet till antag@kristianstad.se 

2022-06-23:
Det finns tecknat ett samverkansavtal gällande gymnasiesärskola mellan dessa skolkommuner/kommuner/hemkommuner till GYSÄR:
Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Hörby, Sölvesborg och Bromölla. Hemkommunen ansvarar för att skicka målgruppstillhörighet och utredningar till skolkommunen, men inget yttrande krävs till/från de som ingår i detta samverkansavtal.
Samverkansavtalet finns dokumenterat via hemkommunens diarie och eventuella ändringar fås via kontakt med densamma.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.