Betyg - Från kommunala IM-program inom Kristianstads kommun

Här finns information om hur du gör för att skicka in IM-elevers betyg och andra dokument till Gymnasieantagningen inför elevernas gymnasieansökan.

 
Inrapportering av betygE-tjänst för uppladdning av betyg/dokument 
Inrapportering av betyg och uppladdning av dokument via E-tjänst till Gymnasieantagningen Kristianstad E-tjänst för uppladdning av betyg/dokument   
   
Nedan finns information, mallar och dokument om betyg som komplement till inrapportering av betyg. 

Dokument                            

INFORMATION OM INRAPPORTERING AV VÅRTERMINSBETYG 2020

 • Övergripande manual VT 2020
Manual 

KOMPLEMENT TILL UPPLADDADE BETYG FÖR SÄKER KONTROLL

 •  Klassvis betygssammanställning/betygskatalog

(För säkerställning av att korrekta betyg laddats upp i systemet)

Exempel

INLOGGNINGSUPPGIFTER - ELEV

 • Excel-fil för beställning av inloggningsuppgifter  till elever som läser på Introduktionsprogram (Skickas in senast sista dagen på höstterminen) 
Excelfil
 • Manual gällande beställning av inloggningsuppgifter till IM-elever från kommunala skolor inom Kristianstads kommun
Manual

RÄTTELSE AV BETYG

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen 
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämne

Exempel Slutbetyg               

Exempel Terminsbetyg  

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen, skyddad ID
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämnen, skyddad ID

Exempel Slutbetyg

Exempel Terminsbetyg

IM-ELEV MED TF-NUMMER/DOSSIERNUMMER/SEKRETESS

 • Mall att fylla i TF-nummer och dossiernummer för skola med Extens, Infomentor eller Procapita/Tieto Education 

Word-fil

PDF-fil

 • Mall att fylla i för elev med skyddad identitet/ sekretessmarkering  

Word-fil

PDF-fil

IM-ELEV MED ANNAN HEMKOMMUN

 • Mall att fylla i om skolan har elev med hemkommun utanför samverkansområdet Skåne och Västra Blekinge

Word-fil

PDF-fil

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.