Betyg från kommunala grundskolor inom Kristianstads kommun

Här finns information om hur du gör för att skicka in elevers betyg och andra dokument till Gymnasieantagningen inför elevernas gymnasieansökan.

Inrapportering av betygE-tjänst för uppladdning av betyg/dokument

Inrapportering av betyg och uppladdning av dokument via E-tjänst till Gymnasieantagningen Kristianstad.

OBS! E-tjänsten fungerar bäst i Chrome, Firefox, Safari, Opera och Edge

E-tjänst för uppladdning av betyg/dokument

    

 

Nedan finns information, mallar och dokument som komplement till inrapportering av betyg.

Dokument                               

INFORMATION OM INRAPPORTERING AV VÅRTERMINSBETYG 2020

 • Övergripande manual VT 2020

Manual

RÄTTELSE AV BETYG

 • Rättelse av betyg klassvis betygssammanställning/ betygskatalog
Exempel
 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämnen

Exempel Slutbetyg

Exempel Terminsbetyg

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen, skyddad ID
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämnen, skyddad ID

 Exempel Slutbetyg

 Exempel Terminsbetyg

ELEV MED TF-NUMMER/DOSSIERNUMMER/SEKRETESS

Mall att fylla i TF-nummer och dossiernummer för skola med Extens, Infomentor eller Procapita 

Word-fil

PDF-fil

Mall att fylla i för elev med skyddad identitet/ sekretessmarkering  

Word-fil

PDF-fil

ELEV MED ANNAN HEMKOMMUN 

Mall att fylla i om skolan har elev med hemkommun utanför samverkansområdet Skåne och Västra Blekinge 

Word-fil

PDF-fil

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.