Betyg för IM-elever från övriga skolor

Här finns information om hur du gör för att skicka in IM-elevers betyg och andra dokument inför elevernas gymnasieansökan.

Inrapportering av betygE-tjänst för uppladdning av betyg/dokument
Inrapportering av betyg och uppladdning av dokument via E-tjänst till Gymnasieantagningen Kristianstad E-tjänst för uppladdning av betyg/dokument

 

Nedan finns information, mallar och dokument som komplement till inrapportering av betyg från IM.   

Dokument                        

INFORMATION OM INRAPPORTERING AV VÅRTERMINSBETYG 2020

 • Övergripande manual VT 2020
 Manual

KOMPLEMENT TILL UPPLADDADE BETYG FÖR SÄKER KONTROLL

 •  Klassvis betygsssammanställning/betygskatalog

(För säkerställning av att korrekta betyg laddats upp i systemet)

 Exempel

INLOGGNINGSUPPGIFTER - ELEV

 • Excel-fil för beställning av inloggningsuppgifter till elever som läser på Introduktionsprogram
  (Skickas in senast sista dagen på höstterminen) 
 Excelfil                                                               
 • Manual gällande beställning av inloggningsuppgifter till IM-elever från övriga skolor
 Manual

BETYGSRAPPORTERING VIA EXCEL-MALL

 • Excel-fil för betygsrapportering (Används av skola som inte har Extens, Infomentor eller Procapita/Tieto Education) 
 Excelfil

RÄTTELSE AV BETYG

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen 
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämne

 Exempel Slutbetyg

 Exempel Terminsbetyg

 • Enstaka elevers rättelse avslutbetyg i grundskoleämnen, skyddad ID
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämne, skyddad ID

 Exempel Slutbetyg

 Exempel Terminsbetyg

IM-ELEV MED TF-NUMMER/DOSSIERNUMMER/SEKRETESS

 • Mall att fylla i TF-nummer och dossiernummer för skola med Extens, Infomentor eller Procapita/Tieto Education 

 Word-fil

 PDF-fil

 • Mall att fylla i för elev med Skyddad identitet/ sekretessmarkering  

 Word-fil

 PDF-fil

IM-ELEV MED ANNAN HEMKOMMUN

 • Mall att fylla i om skolan har elev med hemkommun utanför samverkansområdet Skåne och Västra Blekinge

 Word-fil

 PDF-fil

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.