Betyg från övriga grundskolor

Här finns information om hur du gör för att skicka in elevers betyg och andra dokument till Gymnasieantagningen inför elevernas gymnasieansökan.

 
Inrapportering av betygE-tjänst för uppladdning av betyg/dokument
Inrapportering av betyg och uppladdning av dokument via E-tjänst till Gymnasieantagningen Kristianstad E-tjänst för uppladdning av betyg/dokument              

 

 

 
Nedan finns information, mallar och dokument om betyg som komplement till inrapportering av betyg.   

Dokument 

 INFORMATION OM INRAPPORTERING AV VÅRTERMINSBETYG 2020

 • Övergripande manual VT 2020
 Manual

KOMPLEMENT TILL UPPLADDADE BETYG FÖR SÄKER KONTROLL

 • Klassvis betygssammanställning/betygskatalog

(För säkerställning av att korrekta betyg laddats upp i systemet)

 Exempel

BETYGSRAPPORTERING VIA EXCELMALL

 • Excel-fil för betygsrapportering
  (Används av grundskola som inte har Extens, Infomentor eller Procapita/Tieto Education)
   
 Excel-fil

RÄTTELSE AV BETYG

 • Rättelse av betyg klassvis betygssammanställning/ betygskatalog
 Exempel
 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i      grundskoleämnen
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämne 

 Exempel Slutbetyg

 Exempel Terminsbetyg

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i      grundskoleämnen, skyddad ID
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämne, skyddad ID

 Exempel Slutbetyg

 Exempel Terminsbetyg

ELEV MED TF-NUMMER/DOSSIERNUMMER/SEKRETESS

 • Mall att fylla i  TF-nummer och dossiernummer för skola med Extens, Infomentor eller Procapita/Tieto Education 

 Word-fil

 PDF-fil

 • Mall att fylla i för elev med Skyddad identitet/ sekretessmarkering  

 Word-fil

 PDF-fil

ELEV MED ANNAN HEMKOMMUN

Mall att fylla i om skolan har elev med hemkommun utanför samverkansområdet Skåne och Västra Blekinge

 Word-fil

 PDF-fil

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.