Manualer betyg

Nedan hittar du information, mallar och dokument som kan vara till hjälp vid inrapportering av betyg.

Övriga dokument

Instruktion för att döpa betygsfil och betygskatalog:

Grundskolor

Gymnasieskolor

Skolkoder som används i antagningssystemet och SYV-listan i Dexter:

Se dokument

Kontrollera betyg i Dexter:

Länk till manual

Rättelse av enstaka betyg

Exempel Terminsbetyg

Exempel Slutbetyg

Exempel Terminsbetyg-SKID

Exempel Slutbetyg-SKID

Inrapportering av lovskolebetyg

Exempel på Lovskolebetyg

Klassvis betygssammanställning/betygskatalog

Exempel Betygskatalog

Gymnasieantagningens Excelfil

Ladda ner mall Excel-fil

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.