Manualer betyg

Nedan finns information, mallar och dokument som komplement till inrapportering av betyg.

 Övriga dokument:

Skolkoder för att döpa betygsfil och betygskatalog.

Samt för att skriva in skolkod i Excelfilens fält SKOLA.

Lista med skolkoder

Kontrollera slutbetyg

Länk till manual

Kontrollera höstterminsbetyg 

 

   

RÄTTELSE AV ENSTAKA BETYG

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen
 • Skapa den i PDF-format. (1290GY Rättelse VT22 Emilie E.pdf)

Exempel Slutbetyg

 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämnen
 • Skapa den i PDF-format. (1290GY Rättelse VT22 Emilie E.pdf)
Exempel Terminsbetyg
 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen, skyddad ID
 • Skapa den i PDF-format. (1290GY Rättelse VT22 Emilie E.pdf)
Exempel Slutbetyg-SKID
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämnen, skyddad ID
 • Skapa den i PDF-format. (1290GY Rättelse VT22 Emilie E.pdf)
Exempel Terminsbetyg-SKID

INRAPPORTERING AV LOVSKOLEBETYG

 • Betyg från Lovskola
 • Skapa den i PDF-format. (1290GY Rättelse VT22 Emilie E.pdf)
Exempel på Lovskolebetyg

BETYGSKATALOG SOM KOMPLEMENT TILL UPPLADDADE BETYG FÖR SÄKER KONTROLL

 • Klassvis betygssammanställning/betygskatalog

(För säkerställning av att korrekta betyg laddats upp i systemet)

Exempel Betygskatalog

BETYGSRAPPORTERING/ELEVUPPGIFTER VIA EXCEL-FIL

 • Excel-fil för inrapportering av betyg och elevuppgifter
  (Används av skolor som inte kan exportera kompatibel systemfil från sitt skolsystem)
 Excel-fil

INLOGGNINGSUPPGIFTER - IM-ELEVER OCH GRUNDSÄRSKOLEELEVER

 • Excel-fil för beställning av inloggningsuppgifter till elever                   
 Excel-fil                                                                               
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.