Lovskola

Vårterminen 2022

 

Lovskolebetyg 2022

Inrapportering av lovskolebetyg till Gymnasieantagningen senast kl. 11.00 den 24/7-22 (Söndag)

Import av inrapporterade betygsfiler med lovskolebetyg av gymnasieantagningens personal till antagningssystemet inom samverkansområdet görs: 2022-07-25 - 2022-07-29

Lovskolebetygen som är inrapporterade till Gymnasieantagningen enligt tidplan ovan finns med till reservantagningskörningen som publiceras för eleverna i början på augusti 2022 www.skanegy.se/informationssida/viktiga-datum

Lovskolebetyg - inrapportering via Gymnasieantagningens Excel-fil*

Skola som inte har Skolsystem som kan ta ut en systemfil med endast elevens lovskolebetyg ska fylla i sina lovskolebetyg i Excel-filen.

Spara ner Excel-filen till din egen dator och döp den till er skolkod, utifrån Gymnasieantagningens sammanställning, antal elever som finns med i betygsfilen och aktuell termin.
Exempel: 1290GY 5 elever lovskolebetyg 2022.xls

Välj betygen som finns i dropdown-listan i Excel-filen när du registrerar betyg.
Se exempel här.

OBS! Formatet på Excel-filen skall vara xls för att den ska kunna importeras digitalt till antagningssystemet.

Excel-filen (xls-format) är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg.

I Excel-filen finns en hjälptext för exempelvis hur du registrerar betyg i respektive kolumn. När det gäller ämnet svenska/svenska som andra språk ska det endast stå ett betyg. Om eleven har fått betyg C i Svenska som andra språk ska det vara tomt i kolumnen Svenska och vice versa.

Terminsbetyg och slutbetyg

Alla betyg en elev får i skolan från hösten i årskurs 6 till hösten i årskurs 9 kallas för terminsbetyg. Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som eleven fått undervisning i under terminen som gått.
Elever får ofta inte undervisning i alla ämnen varje termin.

Slutbetyg* är de betyg eleven får när hon eller han slutar grundskolan i årskurs 9.
Det är de betygen eleven använder när han eller hon ansöker till gymnasieskolan.

Ansökningarna till gymnasieskolan börjar redan på hösten. Därför får elever i årskurs 9 ett preliminärt antagningsbesked utifrån terminsbetyget på höstterminen i årskurs 9.
Men det är utifrån slutbetyget som den definitiva antagningen sker.

* Slutbetyg är det betyg som grundar sig på studierna under vårterminen i årskurs 9.

Mer information om detta hos skolverket

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.