Lovskola

Vårterminen 2022

Lovskolebetyg juni 2022

Inrapportering av lovskolebetyg till Gymnasieantagningen senast kl. 11.00 den 17/6-22 (Fredag)

Import av inrapporterade betygsfiler med lovskolebetyg görs av gymnasieantagningens personal till antagningssystemet inom samverkansområdet på eftermiddagen 2022-06-17 

Lovskolebetygen som är inrapporterade till Gymnasieantagningen enligt tidplan ovan finns med till slutantagningen som publiceras för eleverna 2022-07-01

 

Lovskolebetyg juli 2022

Inrapportering av resterande lovskolebetyg till Gymnasieantagningen senast kl. 11.00 den 24/7-22 (Söndag)

Import av inrapporterade betygsfiler med lovskolebetyg görs av gymnasieantagningens personal till antagningssystemet inom samverkansområdet: 2022-07-25 - 2022-07-29

Lovskolebetygen som är inrapporterade till Gymnasieantagningen enligt tidplan ovan finns med till reservantagningskörningen som publiceras för eleverna i början på augusti 2022

www.skanegy.se/informationssida/viktiga-datum

 

Lovskolebetyg - inrapportering via Gymnasieantagningens E-tjänst

När en elev fått betyg på lovskolan ska ett nytt slutbetyg med nytt datum utfärdas. Betyget ska registreras med en anmärkning enligt formuleringen i ert skolsystem. Exempel på betygsanmärkningar kan vara "Efter prövning i lovskola" eller "Sommarkurs" m.fl.

Det nya slutbetyget laddas sedan upp, med rektors underskrift, via E-tjänsten. Exempel-Lovskolebetyg

Terminsbetyg och slutbetyg

Alla betyg en elev får i skolan från hösten i årskurs 6 till hösten i årskurs 9 kallas för terminsbetyg. Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som eleven fått undervisning i under terminen som gått.
Elever får ofta inte undervisning i alla ämnen varje termin.

Slutbetyg* är de betyg eleven får när hon eller han slutar grundskolan i årskurs 9.
Det är de betygen eleven använder när han eller hon ansöker till gymnasieskolan.

Ansökningarna till gymnasieskolan börjar redan på hösten. Därför får elever i årskurs 9 ett preliminärt antagningsbesked utifrån terminsbetyget på höstterminen i årskurs 9.
Men det är utifrån slutbetyget som den definitiva antagningen sker.

* Slutbetyg är det betyg som grundar sig på studierna under vårterminen i årskurs 9.

Mer information om detta hos skolverket

Planera för lovskola i grundskolan - Skolverket
Lovskola - Skolverket

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.