Lovskola

OBS! Mer information kommer publiceras under vårterminen 2021

 

Lovskolebetyg 2021

Inrapportering av lovskolebetyg till Gymnasieantagningen senast kl 11.00                      fredagen den 23/7-21

Inläsning av betygsfiler i antagningssystemet inom samverkansområdet görs                                2021-07-26 - 2021-07-30 

Terminsbetyg och slutbetyg

Alla betyg en elev får i skolan från hösten i årskurs 6 till hösten i årskurs 9 kallas för terminsbetyg. Terminsbetyg sätts bara i de ämnen som eleven fått undervisning i under terminen som gått.
Elever får ofta inte undervisning i alla ämnen varje termin.

Slutbetyg* är de betyg eleven får när hon eller han slutar grundskolan i årskurs 9.
Det är de betygen eleven använder när han eller hon ansöker till gymnasieskolan.

Ansökningarna till gymnasieskolan börjar redan på hösten. Därför får elever i årskurs 9 ett preliminärt antagningsbesked utifrån terminsbetyget på höstterminen i årskurs 9.
Men det är utifrån slutbetyget som den definitiva antagningen sker.

* Slutbetyg är det betyg som grundar sig på studierna under vårterminen i årskurs 9.

Mer information om detta hos skolverket

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.