IM-program

Elever från IM-program som planerar att söka gymnasieutbildning läsåret 22/23

Inloggningsuppgifter - Hösttermin

Under höstterminen skickar skolan in elevuppgifter för beställning av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasieutbildning.

Filen med elevuppgifter som skolan har skickat in ligger till grund för skapandet av elevernas inloggningsbrev.

Kopiera över elevuppgifterna från skolsystemet till Gymnasieantagningens Excelfil och ladda upp filen via E-tjänsten

Filen ska minst innehålla uppgift med elevernas:

 • Personnummer alternativt skolans TF-nummer på eleven samt dossiernummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter
 • Skolenhetskod (uppgift finns på SCB:s hemsida)
 • Skolbenämning* enligt Gymnasieantagningens skolkod
 • Elevens folkbokföringskommun

Spara ner och döp Excelfilen innan du börjar att fylla i elevuppgifter i filen:

Skolbenämning + Antal elever + Inloggningsuppgifter + Termin

Exempel: 1290TS 30 IM-elever inloggningsuppgifter HT21

*Skolbenämningen hittar du bl.a. via Gymnasieantagningens E-tjänst när du väljer skola

Elevernas inloggningsbrev mejlas till skolans Studie- och yrkesvägledare som sedan delar ut dem till sina elever. Se datum i tidplanen.

Slutbetyg för elever från IM-program - Vårtermin

Inrapporteras på samma sätt, via E-tjänsten och enligt tidplanen. Döp Exel-filen enligt nedan Exempel:

Skolbenämning + Antal elever + Slutbetyg+ Termin

Exempel: 1290TS 30 IM-elever slutbetyg VT22

 

BETYGSKATALOG SOM KOMPLEMENT TILL UPPLADDADE BETYG FÖR SÄKER KONTROLL

 •  Klassvis betygssammanställning/betygskatalog

Går att ladda upp separat i E-tjänsten tillsammans med Excel-filen.
Om ni inte laddar upp betygskatalog är det uppgifterna i Excelfilen som
motsvarar betygskatalogen.

Exempel Betygskatalog

KONTROLL AV IM-ELEVERS SLUTBETYG

 • Kontroll av slutbetyg görs via SYV-rollen i Dexters SYV-lista på morgonen den 17/6-22.
 

RÄTTELSE AV BETYG SENAST KL 11.00 den 17/6-22

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen 
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämne

Exempel Slutbetyg               

Exempel Terminsbetyg  

ELEVER MED TF-NUMMER SAMT ELEVER MED SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

 • Tänk på! att det är viktigt att anmäla ev. adressändringar eller byte av personnummer/TF-nummer till Gymnasieantagningen!
 • Elever med Skyddade personuppgifter
  Se information om beställning av inloggningsuppgifter samt inrapportering av betyg på sidan www.kristianstad.se/gyantag-skid
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.