IM-program

Elever från IM-program

Inloggningsuppgifter

 Under höstterminen skickar skolan in elevuppgifter för beställning av inloggningsuppgifter till   elever som planerar att söka till gymnasieutbildning, via E-tjänsten.

 Ladda upp fil från skolans elevsystem, alternativt ladda upp Gymnasieantagningens Excelfil .         Se datum i tidplanen.

 Filen med elevuppgifter som skolan har skickat in ligger till grund för skapandet av elevernas   inloggningsbrev.

 Filen ska minst innehålla uppgift med elevernas:

 • Personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter

 Alternativt:

 • Skolans TF-nummer för eleven
 • Elevens dossiernummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter

 Elevernas inloggningsbrev mejlas till elevens studie- och yrkesvägledare som delar ut   inloggningsuppgifterna till sina elever. Se datum i tidplanen.

Vårterminens slutbetyg till elever från IM-program inrapporteras via E-tjänsten enligt tidplanen.

 Kontroll av elevens betyg i grundskoleämnen kontrolleras av skolpersonal i Dexter via SYV-   rollen. 

 Information om rättelse av enstaka betyg för elev och lovskolebetyg finns på vår sida   med Manualer.


 Tänk på att det är viktigt att skicka in adressändringar eller byte av personnummer till   Gymnasieantagningen!

 Elever med Skyddad identitet 
 Se information om beställning av inloggningsuppgifter på sidan manualer.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.