IM-program

Elever från IM-program som planerar att söka gymnasieutbildning läsåret 22/23

Inloggningsuppgifter

Under höstterminen skickar skolan in elevuppgifter för beställning av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasieutbildning.

Kopiera över elevuppgifterna från skolsystemet till Gymnasieantagningens Excelfil och ladda upp filen via E-tjänsten

Spara ner och döp Excelfilen innan du börjar att fylla i elevuppgifter i filen:

EXEMPEL på dokumentnamn:

Elevuppgifter IM-elever från 1290GY 150 elever HT21.xls
Elevuppgifter IM-elev 1290GY 1 TF-elev HT21.xls

Slutbetyg IM-elever från 1290GY 150 elever VT22.xls
Slutbetyg IM-elev 1290GY 1 TF-elev VT22.xls

Elevuppgifter IM-elev 1290GY Ej FB i SKV.xls

Slutbetyg IM-elev 1290GY Ej hemkommun inom SKV VT22.xls 

Er skolas förkortningar hittar du via Gymnasieantagningens E-tjänst som finns via www.kristianstad.se/gyantag-betyg

Filen med elevuppgifter som skolan har skickat in ligger till grund för skapandet av elevernas inloggningsbrev.

Filen ska minst innehålla uppgift om elevernas:

 • Personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter
 • Mobilnummer
 • samt Skolhuvudmannens Skolenhetskod

Alternativt:

 • Skolans TF-nummer för eleven
 • Elevens dossiernummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter
 • Mobilnummer
 • samt Skolhuvudmannens Skolenhetskod

Elevernas inloggningsbrev mejlas till skolans Studie- och yrkesvägledare som sedan delar ut dem till sina elever. Se datum i tidplanen.

Slutbetyg för elever från IM-program inrapporteras sedan på samma sätt via E-tjänsten enligt tidplanen.

Kontroll av IM-elevers slutbetyg i grundskoleämnen görs av skolpersonal i Dexter via SYV- rollen på morgonen den 17 juni 2022.

Rättelse av enstaka betyg för elev laddas upp via E-tjänsten senast 2022-06-17 kl. 11.00

 

Elever med TF-nummer 
Tänk på att det är viktigt att anmäla ev. adressändringar eller byte av personnummer/TF-nummer till Gymnasieantagningen!

Elever med Skyddad identitet 
Se information om beställning av inloggningsuppgifter på sidan om Skyddad identitet.

Tänk på att det är viktigt att anmäla ev. adressändringar eller byte av personnummer till Gymnasieantagningen!

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.