IM-program

Elever från IM-program som planerar att söka Gymnasieutbildning

Inloggningsuppgifter - Hösttermin

Under höstterminen skickar skolan in elevuppgifter för beställning av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasieutbildning.

Filen med elevuppgifter som skolan har skickat in ligger till grund för skapandet av elevernas inloggningsbrev.

Kopiera över elevuppgifterna från skolsystemet till Gymnasieantagningens Excel-fil och ladda upp filen via E-tjänsten

Filens innehåll

Filen ska minst innehålla nedanstående elevuppgifter:

Personnummer alternativt skolans TF-nummer på eleven samt ev. dossiernummer

Förnamn

Efternamn

Adressuppgifter

Skolenhetskod (uppgift finns på SCB:s hemsida)

Skolbenämning enligt Gymnasieantagningens skolkoder

Elevens folkbokföringskommun

Spara ner och döp Excel-filen

Spara ner och döp Excel-filen innan du börjar att fylla i elevuppgifter i filen.

Excel-filen är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg. Det är mycket viktigt att inte ändra filformatet när du sparar ner filen! Korrekt format är

"Excel 97-2003-arbetsbok"

image531k.png

Döp filen enligt följande: Skolbenämning* + Antal elever  + Termin

Exempel: 1290GY 30 IM-elever HT22.xls

*Skolbenämningen hittar du bl.a. via Gymnasieantagningens E-tjänst när du väljer skola

Elevernas inloggningsbrev mejlas till den studie- och yrkesvägledare som delar ut inloggningsuppgifterna till sina elever. Se datum i tidplanen.

Slutbetyg för elever från IM-program - Vårtermin

Nya slutbetyg i grundskoleämnen inrapporteras på vårterminen via E-tjänsten och enligt tidplanen. Utgå ifrån samma Excel-fil som du använde på Höstterminen så slipper du fylla i elevuppgifterna en gång till. Komplettera filen med de nya betygen i elevernas grundskoleämnen. Om det tillkommit nya elever under våren kan du fylla på Excel-filen med fler rader. Skicka endast in betyg för elever som ska göra en gymnasieansökan inför nästa läsår!

Döp Excelfilen enligt nedan exempel:

Skolbenämning + Antal elever + Slutbetyg+ Termin

Exempel: 1290GY 30 IM-elever slutbetyg VT23.xls

Betygskatalog

Betygskatalog går att ladda upp via E-tjänsten som komplement till Excel-filen men är inte tvingande. Om ni inte laddar upp betygskatalog är det uppgifterna i Excel-filen som motsvarar betygskatalogen.

Exempel betygskatalog

Kontrollera betygen

Kontroll av elevers betyg görs av personal på avlämnande skola via SYV-rollen i Dexter enligt datum i Tidplanen.

Rättelse av betyg

Rättelse av enstaka elevers betyg laddas upp via E-tjänsten i PDF-format enligt Tidplan. Rättelsen ska vara undertecknad av rektor.

Exempel Slutbetyg

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.