Meny

Excel-fil

Inrapportering av betyg via Gymnasieantagningens Excel-fil

Inrapportering av betyg via Gymnasieantagningens Excel-fil

De skolor som inte kan exportera kompatibel betygsfil via sitt skolsystem använder Gymnasieantagningens Excel-fil. Under höstterminen skickar skolan in Elevuppgifter och HT-betyg via Excel-filen. Filen som skolan har skickat in ligger till grund för skapandet av elevernas inloggningsbrev.

Kopiera över elevuppgifter och betyg från skolsystemet till Gymnasieantagningens Excelfil och ladda upp filen via E-tjänsten

Filens innehåll

Filen ska, förutom betygen, minst innehålla nedanstående elevuppgifter:

Personnummer alternativt skolans TF-nummer på eleven samt ev. dossiernummer

Förnamn

Efternamn

Adressuppgifter

Skolenhetskod (uppgift finns på SCB:s hemsida)

Skolbenämning enligt Gymnasieantagningens skolkoder

Elevens folkbokföringskommun

Spara ner och döp Excel-filen

Spara ner och döp Excel-filen innan du börjar att fylla i elevuppgifter i filen.

Excel-filen är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg. Det är mycket viktigt att inte ändra filformatet när du sparar ner filen! Korrekt format är

"Excel 97-2003-arbetsbok"

image531k.png

Döp filen enligt följande: Skolbenämning* + Antal elever  + Termin

Exempel HT-betyg: 1290TS 30 elever HT22.xls

Exempel Slutbetyg: 1290TS 30 elever VT23.xls

*Skolkoder hittar du bl.a. via Gymnasieantagningens E-tjänst när du väljer skola
och här

Elevernas inloggningsbrev mejlas till den studie- och yrkesvägledare som delar ut inloggningsuppgifterna till sina elever. Se datum i tidplanen.

Klassbeteckning 9 i Excel-filen

I Excel-filen registrerar du siffran 9 i kolumn klass till alla de elever som går i årskurs 9 på grundskolan.
Det är mycket viktigt att klassbenämningen innehåller siffran 9 för att rätt skolbakgrund ska registreras i antagningssystemet. Om det inte framgår rätt klass i Excel-filen hamnar elevens betyg i fel urvalsgrupp i antagningssystemet.

Betygskatalog

Betygskatalog går att ladda upp via E-tjänsten som komplement till betygsfilen men är inte tvingande. Om ni inte laddar upp betygskatalog är det uppgifterna i Excel-filen som motsvarar betygskatalogen.

Exempel betygskatalog

Kontrollera betygen

Kontroll av elevers betyg görs av personal på avlämnande skola via SYV-rollen i Dexter enligt datum i Tidplanen.

Rättelse av betyg

Rättelse av enstaka elevers betyg laddas upp via E-tjänsten i PDF-format enligt Tidplan. Rättelsen ska vara undertecknad av rektor.

Exempel Terminsbetyg

Exempel Slutbetyg

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.