Meny

Grundskola

Inrapportering av betyg för elever från grundskolan.

Inrapportering av betyg

Under höstterminen skickar skolan in elevuppgifter och betyg för beställning av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasieutbildning.

Filen med elevuppgifter som skolan har skickat in ligger till grund för skapandet av elevernas inloggningsbrev.

Information om beställning av inloggningsuppgifter till elev finns även här

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.