Grundskolan

Elever från grundskolan

Betyg och inloggningsuppgifter - Fil via skolsystem som är kompatibelt med antagningssystemet

Länk till Processkarta

Under höstterminen skickar skolan in betygsfiler från elevsystemet samt betygskatalog i PDF-format via vår E-tjänst. Detta ligger till grund för skapandet av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasieutbildning. Se datum i tidplanen.

Betygsfilen som skolan har skickat in ligger till grund för skapandet av elevernas inloggningsbrev.

Döp betygsfilen till:

Skolkod utifrån Gymnasieantagningens skolkoder, antal elever som finns med i betygsfilen 
och aktuell termin.

Exempel: 1290GY 545 elever HT21.txt  
(Filformatet skapas av ert skolsystem)

Elevernas inloggningsbrev mejlas till elevens studie- och yrkesvägledare som delar ut inloggningsuppgifterna till sina elever. Se datum i tidplanen.

Vårterminens slutbetyg för grundskoleeleverna inrapporteras enligt tidplanen.

Kontroll av elevens betyg i grundskoleämnen kontrolleras av skolpersonal i Dexter via SYV-rollen.

Information om rättelse av enstaka betyg för elev och lovskolebetyg finns på vår sida med manualer.

Elever med TF-nummer eller Skyddad identitet 
Se information om beställning av inloggningsuppgifter på vår sida med manualer.

 

Skola utan elevregister* – inrapportering via Gymnasieantagningens Excel-fil

*Elevregister: Skola som inte har Grundskolemodulerna från Extens, Infomentor eller Procapita/Edlevo ska fylla i sina grundskolebetyg i Excel-filen.

Filen ska minst innehålla uppgift med elevernas:

 • Personnummer alternativt skolans TF-nummer på eleven samt dossiernummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter
 • Skolenhetskod (uppgift finns på SCB´s hemsida)
 • Skolans namn enligt Gymnasieantagningens skolkod
 • Elevens folkbokföringskommun

Spara ner Excel-filen till din egen dators hemkatalog och döp den till er skolkod, utifrån Gymnasieantagningens skolkoder, antal elever som finns med i betygsfilen och aktuell termin.

Exempel: 1290GY 87 elever HT21.xls

OBS! Formatet på Excel-filen skall vara xls för att den ska kunna importeras digitalt till antagningssystemet.

Excel-filen (xls-format) är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg.

I Excel-filen finns en hjälptext för exempelvis hur du registrerar betyg i respektive kolumn. När det gäller ämnet svenska/svenska som andra språk ska det endast stå ett betyg. Om eleven har fått betyg C i Svenska som andra språk ska det vara tomt i kolumnen Svenska och vice versa.

Klassbeteckning 9 i din Excel-fil - Eleven läser i årskurs 9 på grundskolan

I Excel-filen registrerar du 9 i kolumn klass till alla de elever som registreras i Excel-filen.
Det är mycket viktigt att klassbeteckningen i din fil från ert elevregister innehåller siffran 9 för att rätt skolbakgrund ska registreras i antagningssystemet. Om det inte framgår rätt klassbeteckning i betygsfilen hamnar elevens betyg i fel urvalsgrupp i antagningssystemet.

Information om rättelse av enstaka betyg för elev och lovskolebetyg finns på vår sida med manualer.

Elever med TF-nummer eller Skyddad identitet 
Se information om beställning av inloggningsuppgifter på vår sida med manualer.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.