Grundskolan

Elever från grundskolan

1. Betyg och inloggningsuppgifter - Exportfil från skolsystem som är kompatibelt med antagningssystemet

Länk till Processkarta

Under höstterminen skickar skolan in betygsfiler från elevsystemet samt betygskatalog i PDF-format via vår E-tjänst. Detta ligger till grund för skapandet av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasieutbildning. Se datum i tidplanen.

Klassbeteckning 9 i systemfilen - Eleven läser i årskurs 9 på grundskolan

I Systemfilen måste siffran 9 finnas i klassbeteckningen.
Det är mycket viktigt att klassbeteckningen i filen från ert elevregister innehåller siffran 9 för att rätt skolbakgrund ska registreras i antagningssystemet. Om det inte framgår rätt klassbeteckning i betygsfilen hamnar elevens betyg i fel urvalsgrupp i antagningssystemet och meritvärde visas inte i elevens ansökan eller i SYV-listan i Dexter.

Döp betygsfilen: (filformat .dat eller .txt)

Skolbenämning* + Antal elever + Typ av betyg + Termin

Exempel HT-betyg: 1290TS 30 elever terminsbetyg HT21

Exempel Slutbetyg: 1290TS 30 elever slutbetyg VT22

*Skolbenämningen hittar du bl.a. via Gymnasieantagningens E-tjänst när du väljer skola

Elevernas inloggningsbrev mejlas till elevens studie- och yrkesvägledare som delar ut inloggningsuppgifterna till sina elever. Se datum i tidplanen.

Vårterminens slutbetyg:

Inrapporteras på samma sätt via Gymnasieantagningens E-tjänst och enligt tidplanen.

 

BETYGSKATALOG SOM KOMPLEMENT TILL UPPLADDADE BETYG FÖR SÄKER KONTROLL

 • SKA laddas upp tillsammans med betygen via E-tjänsten
Exempel

KONTROLL AV ELEVERS BETYG

 • Kontroll av elevers betyg görs av personal på avlämnande skola via SYV-rollen i Dexter enligt datum i Tidplanen.

RÄTTELSE AV BETYG

Rättelse av enstaka elevers betyg laddas upp via E-tjänsten enligt Tidplan

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämnen

Exempel Slutbetyg

Exempel Terminsbetyg

 

ELEVER MED TF-NUMMER SAMT ELEVER MED SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

 • Tänk på! att det är viktigt att anmäla ev. adressändringar eller byte av personnummer/TF-nummer till Gymnasieantagningen!
 • Elever med Skyddade personuppgifter
  Se information om beställning av inloggningsuppgifter samt inrapportering av betyg på sidan www.kristianstad.se/gyantag-skid

 

2. Skola som rapporterar in betyg via Gymnasieantagningens Excel-fil

Under höstterminen skickar skolan in Elevuppgifter och HT-betyg via Gymnasieantagningens Excel-fil. Filen som skolan har skickat in ligger till grund för skapandet av elevernas inloggningsbrev.

Kopiera över elevuppgifter och betyg från skolsystemet till Gymnasieantagningens Excelfil och ladda upp filen via E-tjänsten

Filen ska, förutom betygen, minst innehålla nedanstående elevuppgifter:

 • Personnummer alternativt skolans TF-nummer på eleven samt ev. dossiernummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter
 • Skolenhetskod (uppgift finns på SCB:s hemsida)
 • Skolbenämning* enligt Gymnasieantagningens skolkod
 • Elevens folkbokföringskommun

Spara ner och döp Excelfilen innan du börjar att fylla i elevuppgifter i filen:

Skolbenämning* + Antal elever + Typ av betyg + Termin

Exempel HT-betyg: 1290TS 30 elever terminsbetyg HT21

Exempel Slutbetyg: 1290TS 30 elever slutbetyg VT22

*Skolbenämningen hittar du bl.a. via Gymnasieantagningens E-tjänst när du väljer skola

Elevernas inloggningsbrev mejlas till skolans Studie- och yrkesvägledare som sedan delar ut dem till sina elever. Se datum i tidplanen.

Excel-filen (xls-format) är en databas som är skapad specifikt till antagningssystemet för digital import av er skolas elever och deras betyg.

I Excel-filen finns en hjälptext för exempelvis hur du registrerar betyg i respektive kolumn. 

Klassbeteckning 9 i din Excel-fil - Eleven läser i årskurs 9 på grundskolan

I Excel-filen registrerar du 9 i kolumn klass till alla de elever som registreras i Excel-filen.
Det är mycket viktigt att klassbeteckningen i din fil från ert elevregister innehåller siffran 9 för att rätt skolbakgrund ska registreras i antagningssystemet. Om det inte framgår rätt klassbeteckning i betygsfilen hamnar elevens betyg i fel urvalsgrupp i antagningssystemet.

 

BETYGSKATALOG SOM KOMPLEMENT TILL UPPLADDADE BETYG FÖR SÄKER KONTROLL

 • Klassvis betygssammanställning/betygskatalog

Går att ladda upp separat i E-tjänsten tillsammans med Excel-filen.
Om ni inte laddar upp betygskatalog är det uppgifterna i Excelfilen som
motsvarar betygskatalogen.

Exempel Betygskatalog

KONTROLL AV ELEVERS BETYG

 • Kontroll av elevers betyg görs av personal på avlämnande skola via SYV-rollen i Dexter enligt datum i Tidplanen.

RÄTTELSE AV BETYG

Rättelse av enstaka elevers betyg laddas upp via E-tjänsten enligt Tidplan

 • Enstaka elevers rättelse av slutbetyg i grundskoleämnen
 • Enstaka elevers rättelse av terminsbetyg i grundskoleämnen

Exempel Slutbetyg

Exempel Terminsbetyg

 

ELEVER MED TF-NUMMER SAMT ELEVER MED SKYDDADE PERSONUPPGIFTER

 • Tänk på! att det är viktigt att anmäla ev. adressändringar eller byte av personnummer/TF-nummer till Gymnasieantagningen!
 • Elever med Skyddade personuppgifter
  Se information om beställning av inloggningsuppgifter samt inrapportering av betyg på sidan www.kristianstad.se/gyantag-skid

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.