Grundsärskolan

Elever från Grundsärskolan

Inloggningsuppgifter

Under höstterminen skickar skolan in elevuppgifter för beställning av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasiesärskoleutbildning genom att antingen:

 1. Ladda upp fil från skolans elevsystem som är kompatibel med antagningssystemet och skicka in via E-tjänsten
 2. Fyll i elevuppgifterna i Gymnasieantagningens Excel-fil  och skicka in via E-tjänsten

Tidplan för inrapportering/uppladdning kan du se här.

Elevernas inloggningsbrev mejlas till elevens studie- och yrkesvägledare som delar ut inloggningsuppgifterna till sina elever. Se datum i tidplanen.

Särskoleelevers betyg registreras inte i antagningssystemet utan endast elevernas person- och adressuppgifter och skoltillhörighet.

Filen ska minst innehålla uppgift med elevernas:

 • Personnummer alternativt skolans TF-nummer på eleven samt dossiernummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter
 • Skolenhetskod (uppgift finns på SCB:s hemsida)
 • Skolans namn enligt Gymnasieantagningens skolkod
 • Elevens folkbokföringskommun/Vistelsekommun för TF-elever


Tänk på att det är viktigt att skicka in adressändringar eller byte av personnummer till Gymnasieantagningen!

Elever med Skyddad identitet
Se information om beställning av inloggningsuppgifter här.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.