Grundsärskolan

Elever från Grundsärskolan

Inloggningsuppgifter

Under höstterminen skickar skolan in elevuppgifter för beställning av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till gymnasiesärskoleutbildning genom att ladda upp fil från skolans elevsystem, alternativt Gymnasieantagningens Excel-fil  via E-tjänsten

Tidplan för inrapportering/uppladdning kan du se här.

Elevernas inloggningsbrev mejlas till elevens studie- och yrkesvägledare som delar ut inloggningsuppgifterna till sina elever. Se datum i tidplanen.

Särskolebetyg – registreras inte i antagningssystemet utan endast elevernas person- och         adressuppgifter.

Filen ska minst innehålla uppgift med elevernas:

 • Personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter

Alternativt:

 • Skolans TF-nummer på eleven
 • Elevens dossiernummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adressuppgifter


Tänk på att det är viktigt att skicka in adressändringar eller byte av personnummer till Gymnasieantagningen!

Elever med Skyddad identitet
Se information om beställning av inloggningsuppgifter på vår sida med manualer.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.