Fjärde året på teknikprogrammet

Beställning av inloggningsuppgifter till elever som läser årskurs 3 på Teknikprogrammet.

Allmän information

 • Beställning av inloggningsuppgifter till elever som planerar att söka till T4/Fjärde tekniskt år görs med fördel genom att fylla i Gymnasieantagningens Excel-fil som finns via www.kristianstad.se/gyantag-betyg och ladda upp den via Gymnasieantagningens E-tjänst.

  2021-12-23: Just nu finns det inget fält i E-tjänsten som heter T4, men det går att välja alternativet Inrapportering av betyg eller elevuppgifter via Excel-fil och välj ett av de obligatoriska valen även om det inte anger just T4 för att på den sista sidan i E-tjänsten kunna ladda upp Excel-filen med beställning av inloggningsuppgifter.

  Inloggningsbrev mejlas till skolans SYV för utdelning till eleverna.

 • Ansökningsperiod via ansökningswebben på www.skanegy.se : 25 april–15 maj för elever som är folkbokförda i en kommun alternativt har vistelsekommun inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår ej)
 • Om eleven är folkbokförd/har vistelsekommun utanför samverkansområdet görs ansökan via sin hemkommuns gymnasieantagning: antagningskanslier.skr.se/
 • Ladda upp elevens Examensbevis senast 13/6-22 via SYV-listan i Dexter. 
  Bifoga Examensbevis från Teknikprogrammet som Pedagogisk överlämning i Dexter via SYV-listan från avlämnande Gymnasieskola för elev som har sökt till T4/Fjärde tekniskt år

 • Via formulär kommer ni även att kunna ladda upp examensbevis från Teknikprogrammet senast den 13/6-22


Mer information

Om ansökan finns på www.skanegy.se/informationssida/fjarde-aret-pa-teknikprogrammet-ansokan-och-antagning

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.