Meny

Elever med skyddade personuppgifter

Hantering av uppgifter för Elever med skyddade personuppgifter - fiktivt namn och fiktivt personnummer

Information om process för elev med skyddade personuppgifter (SKID)

Den personal som arbetar med hanteringen av de skyddade elevuppgifterna på skolan är den som ska ringa till Gymnasieantagningens personal för att överlämna de uppgifter som behövs för att skapa ett fiktivt elevkonto för gymnasieansökan.

Skolpersonalen ansvarar för att omgående meddela till Gymnasieantagningen när en elev som har haft skyddade personuppgifter inte längre har detta för att rättning ska kunna göras i antagningssystemet och i ansökningswebben.

Vanliga frågor

 • När kan jag beställa inloggningsuppgifter till elev med skid?

  Beställning av inloggningsuppgifter till elev med skid mottages via telefon från
  den 7/12-22.

  Telefontid till Gymnasieantagningen publiceras via www.kristianstad.se/gyantag-personal

  Lösenordsskyddad Mall inför samtalet finns här

  Mejla till antag@kristianstad.se gällande lösenordet.

 • Var finns mall inför beställning av inloggningsuppgifter till elev skid?

  Lösenordsskyddad Mall inför samtalet finns här

  Mejla till antag@kristianstad.se gällande lösenordet.

  Förifyll mallen till dig själv inför telefonsamtalet.

  Tänk på att kontrollera om eleven har fått fiktiva uppgifter före antagning på gymnasieutbildning. Då är det dessa uppgifter som ska användas när eleven vill göra en ny gymnasieansökan.

 • Vilka nivåer anges hos Skatteverket?

  Skyddade personuppgifter – information Skatteverket 

  Det finns tre typer av skyddade personuppgifter: 

  • Skyddad folkbokföring. Ett starkare skydd som innebär att personen är folkbokförd i den gamla kommunen trots att hen flyttat därifrån. Det är den nya vistelsekommunen som betraktas som hemkommun. (1)  

  • Sekretessmarkering. Den lägre graden av skydd. Det är en administrativ åtgärd som gör det svårare för andra att ta del av personuppgifter. Sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för myndigheter om att en prövning ska göras innan uppgifterna lämnas ut. Det är ingen absolut sekretess. (2) 

  • Fingerade personuppgifterPersonen får en ny identitet med bland annat nytt namn och personnummer.  (3) 
 • Hur får elev på grundskolan med skid inloggningsuppgifter till sin gymnasieansökan?

  Checklista inför beställning av inloggningsuppgifter för elev som läser på grundskolan lå 22/23.

  1. Ta fram elevens uppgifter.
  2. Ta fram uppgift om det gäller Skyddad folkbokföring, Sekretessmarkering eller Fingerade personuppgifter.
   Oavsett skyddsnivå får alla elever med skid ett fiktivt namn och ett fiktivt personnummer enligt särskild ordning.
  3. Mall finns i fråga med svar
   "Var finns mall inför beställning av inloggningsuppgifter till elev skid?"
  4. Den som ansvarar för skid-elev inom sin enhet ringer till Gymnasieantagningen på dess telefontid www.kristianstad.se/gyantag-personal och överlämnar uppgifterna via telefon.
  5. Inloggningsbrev med de fiktiva uppgifterna men med riktiga inloggningsuppgifter överlämnas i särskild ordning till elevens kontaktperson på skolan.
  6. Tänk på att det är viktigt att uppgifterna inte röjs till obehöriga!
 • Hur får NY IM-elev/GY-elev med skid inloggningsuppgifter till ansökningswebben?

  Ny elev på IM-program eller antagen via skolpersonal efter den 15/9-22:

  1. Ta fram elevens uppgifter.
  2. Ta fram uppgift om det gäller Skyddad folkbokföring, Sekretessmarkering eller Fingerade personuppgifter.
   Oavsett skyddsnivå får alla elever med skid ett fiktivt namn och ett fiktivt personnummer enligt särskild ordning.
   (Det finns tre typer av skyddade personuppgifter enligt Skatteverket.
   www.skatteverket.se)
  3. Mall finns i fråga med svar
   "Var finns mall inför beställning av inloggningsuppgifter till elev skid?"
  4. Den som ansvarar för skid-elev inom sin enhet ringer till Gymnasieantagningen på dess telefontid www.kristianstad.se/gyantag-personal och överlämnar uppgifterna via telefon.
  5. Inloggningsbrev med de fiktiva uppgifterna men med riktiga inloggningsuppgifter överlämnas i särskild ordning till elevens kontaktperson på skolan.
 • Elev har blivit antagen till oss till lå 22/23 med skid. Hur får eleven sina inloggningsuppgifter?

  1. Är eleven antagen på IM-program tidigare via Gymnasieantagningen senast den 14/9-22?
  2. Kontrollera vilket fiktivt personnummer och namn eleven hade när eleven blev antagen till er tidigare.
  3. Ta fram elevens uppgifter och fiktiva uppgifter.
  4. Oavsett skyddsnivå får alla elever med skid ett fiktivt namn och ett fiktivt personnummer enligt särskild ordning. 
  5. Mall finns i fråga med svar
   "Var finns mall inför beställning av inloggningsuppgifter till elev skid?"
  6. Den som ansvarar för skid-elev inom sin enhet ringer till Gymnasieantagningen på dess telefontid www.kristianstad.se/gyantag-personal och överlämnar uppgifterna via telefon.
  7. Elevens tidigare konto ska sedan öppnas upp av Gymnasieantagningens personal för användning till gymnasieansökan till läsåret 23/24.
  8. Inloggningsbrev med de fiktiva uppgifterna men med riktiga inloggningsuppgifter överlämnas i särskild ordning till elevens kontaktperson på skolan.
 • Var gör jag inrapporteringen?

  Inrapporteringen görs via E-tjänst med bank-id.

  Länk finns här

 • Var finns E-tjänsten för inrapportering betyg till skid?

  1. All inrapportering betyg för elev med skid inrapporteras via särskild E-tjänst.
   https://e-tjanster.kristianstad.se/oversikt/overview/143

   

 • Ska eleven finnas med i skolans vanliga betygsfil?

  Elev med SKID skall inte finnas med i skolans ordinarie fil som som inrapporteras till Gymnasieantagningen.

  Det är en separat E-tjänst för denna inrapportering efter att ni har fått de fiktiva elevuppgifterna från Gymnasieantagningens personal. 

 • Försenat utskick inloggningsbrev januari 2023!

  Utskick av beställda inloggningsuppgifter till elever med skyddad identitet blir försenade och förhoppningsvis kan utskicket påbörjas i slutet på vecka 2, 2023.

  Anledningen till fördröjningen av sändning av alla inloggningsbrev beror på att vi har behövt göra många olika rättningar och påminnelser att inrapporteringen från skolpersonal inte har fungerat optimalt.

 • Hur gör vi med elev som går på skola hos oss, men är FB utanför samverkansområdet?

  Folkbokförd UTANFÖR samverkansområdet och med skid.

  1. Eleven gör sin ansökan via sin hemkommuns Gymnasieantagning antagningskanslier.skr.se
  2. Elev går på skola i skolkommun 1083, 1256, 1272, 1273, 1290,
   1291 eller 1293.

  3. Hemkommun/vistelsekommun UTANFÖR samverkansområdet.

  4. Betyg inrapporteras till GY-antagningen från skolkommunen.
   Samma process som för övriga elever med fiktiva uppgifter.
   Sändrutin.

  5. NY Mall från 2022-12-08
   Lösenordsskyddad Mall inför samtalet finns här
   Mejla till antag@kristianstad.se gällande lösenordet.
   Förifyll mallen till dig själv inför telefonsamtalet.
 • Varför raderas telefonnummer och e-postadress i Dexter till elev med skid?

  Elev som har skid skall inte skriva in sitt riktiga telefonnummer och inte heller sin riktiga e-postadress i Dexter!

  Dessa uppgifter kan överlämnas via telefon till Gymnasieantagningens personal.

 • När ska betyg till elev med skid inrapporteras?

  1. All inrapportering betyg för elev med skid inrapporteras via särskild E-tjänst.
   https://e-tjanster.kristianstad.se/oversikt/overview/143

  2. Inrapportering av betygen görs enligt ordinarie tidplan.
   www.kristianstad.se/gyantag-personal

  3. Tänk på att inrapportera på det sätt som anges i vanliga frågor och svar
   www.kristianstad.se/gyantag-skid
 • Hur inrapporteras skid elevs höstterminsbetyg?

  Gör ett betygsunderlag och fyll i elevens fiktiva för- och efternamn och det fiktiva personnumret som du har fått från Gymnasieantagningen. 

  Skyddade elever får inte finnas med i skolans ordinarie betygsfil som inrapporteras till Gymnasieantagningen!

  Tänk på att inte uppge elevens riktiga personuppgifter eller skola.

  Döp filen utifrån SKID, termin och år samt ansvarig administratörs förnamn:

  Exempel, namn på fil - Hösttermin: SKID HT2022 Emilie.pdf

  Mall Höstterminsbetyg finns här

   

 • Hur inrapporteras rättelse av skid elevs betyg?

  Rättelse av elevs betyg skall inrapporteras enligt tidplan görs via E-tjänsten som finns här

  Tänk på att det är mycket viktigt att ange om det är höstterminsbetyg eller slutbetyg
  som rättelsen gäller!

  Döp filen utifrån SKID, termin och år samt ansvarig administratörs förnamn:

  Exempel, namn på fil - Rättelse HT-betyg: SKID HT2022 Emilie.pdf

  Exempel, namn på fil - Rättelse Slutbetyg: SKID VT2023 Emilie.pdf

  Mall rättelse av betyg finns här.

 • Vem kontrollerar betyg för elev med skid?

  Eleven är den som själv ansvarar för att kontrollera att det är korrekta höstterminsbetyg och slutbetyg i sin ansökan då dessa elever inte får finnas med i SYV-lista i Dexter.

  När eleven loggar in i januari 2023 kan eleverna se de importerade betygen i sin ansökan.

  Elev som läser på IM-program kan även se sina tidigare slutbetyg från sin tidigare grundskola.

  Slutbetygen kontrollerar eleverna den 17/6-23.
  Inrapportering av rättelser från skolpersonal görs skyndsamt via E-tjänsten och enligt datum i tidplanen. www.kristianstad.se/gyantag-personal 

  Mall för rättelser finns här 

 • Hur meddelar vi att eleven har fått tillbaka sina riktiga uppgifter?

  Skolpersonalen ansvarar för att omgående meddela till Gymnasieantagningen när en elev som har haft skyddade personuppgifter inte längre har detta för att rättning ska kunna göras i antagningssystemet och i ansökningswebben.


 • Hur gör vi när eleven har fått ny hemkommun?

  Det är alltid viktigt att meddela alla förändringar gällande elev med skid till gymnasieantagningens personal.

 • En elev har fått skid senare. Hur gör vi nu?

  Skolpersonal ansvarar även för att omgående meddela till Gymnasieantagningen om en elev under pågående termin får skyddade personuppgifter för att rättning ska kunna göras i antagningssystemet och i ansökningswebben.

  Gör på samma sätt som beskrivs på denna sida.

 • Varför finns inte elev med skid med i SYV-listan?

  Ingen elev med skid ska finnas med i skolans/KAA:s SYV-lista i Dexter!

  Eleven finns endast på en skyddad skolenhet hos Gymnasieantagningen med sina fiktiva uppgifter.

 • Vem kvitterar gymnasieansökan efter valet i januari/februari till elev med skid?

  Kvittens efter gymnasieansökan i Januari-Februari.

  1. Elev FÅR INTE skriva till sina riktiga uppgifter på kvittensen.
  2. Elev ska inte skriva in sitt mobilnummer och inte heller e-postadress i ansökningswebben.

  3. Elev skriver ut sin kvittens från ansökningswebben.

  4. Tänk på att alla sidor i elevens ansökan ska laddas upp som ett dokument i ett formulär!
  5. Ladda upp kvittensen via formulär senast den 31 mars!
   Formulär för uppladdning www.kristianstad.se/gyantag-kvittensskid

  6. Tänk på att alla sidor i elevens ansökan ska laddas upp som ett dokument i ett formulär!
  7. Om elevens ansökan inte är kvitterad kan eleven inte se sitt besked.
 • Vem kvitterar gymnasieansökan efter valet i april/maj till elev med skid?

  Kvittens efter gymnasieansökan i April-Maj.

  1. Elev FÅR INTE skriva till sina riktiga uppgifter på kvittensen.
  2. Elev ska inte skriva in sitt mobilnummer och inte heller e-postadress i ansökningswebben.

  3. Elev skriver ut sin kvittens från ansökningswebben.
  4. Tänk på att alla sidor i elevens ansökan ska laddas upp som ett dokument i ett formulär!
  5. Ladda upp kvittensen via formulär senast den 1 juni!
   Formulär för uppladdning www.kristianstad.se/gyantag-kvittensskid

  6. Om elevens ansökan inte är kvitterad kan eleven inte se sitt besked.
 • Hur gör elev med skid för att ändra i sin ansökan under omvalsperioden i april/maj?

  Beställning av upplåsning av elevens konto görs senast tre helgfria vardagar före sista ansökningsdag!

  Formulär
  Tänk på att det endast ska fyllas i de fiktiva uppgifter som finns på elevens inloggningsbrev!


 • Hur överlämnas ansökan för elev med skid om fri kvot och dispens i engelska till mottagande gymnasieskola?

  Bilagor som ligger till grund för antagning (t.ex. fri kvot och dispens i engelska) ska skickas av avlämnande skola till gymnasieantagningen som skickar det vidare till berörda skolor.

  De ska inte bifogas till elevens ansökan på Dexter. 

 • Hur gör vi med överlämning av pedagogisk överlämning?

  Avlämnande skolpersonal tar kontakt med personal på mottagande gymnasieskola där eleven har blivit antagen för besked om hur överlämning av pedagogisk övergångshandling ska göras.
  Gäller även om eleven blir reservantagen.

  Avlämnande skolpersonal kan eventuellt behöva ta kontakt med gymnasieantagningen för att ta reda på vart en elev med skyddade personuppgifter har blivit slutligt antagen.
  Gäller även om eleven blir reservantagen. 

 • Elev med skid har blivit antagen på en gymnasieskola. Hur meddelar eleven det till skolpersonal?

  • Till dig med skyddade personuppgifter

  • Du har gjort en ansökan till gymnasiet med start läsåret 2023/2024.
   Dina personuppgifter är kodade i vårt antagningssystem vilket innebär att den skolan du är antagen till, inte kan se dina personuppgifter.

   Det är viktigt att du inför skolstart kontaktar den skola du ska börja på, så att ni tillsammans kan komma överens om hur dina personuppgifter ska hanteras under din gymnasietid.

   Du hittar kontaktuppgifter till skolan på www.skanegy.se
 • Mottagande fristående gymnasial huvudman

  Checklista för överlämnande till fristående skola   

  • En sökande med det fiktiva personnummer ÅÅXXZZ-TFY9 har blivit antagen hos er. Eleven har det fiktiva namnet Anna Andersson/Bengt Bengtsson. 

  • Eleven har blivit uppmanad att ta kontakt med er innan skolstart. 
    
  • Eleven kommer att finnas i Skåne IKE på det fiktiva personnumret fram till den 15 september. Den 15 september kommer personnumret att ändras till det korrekta personnumret i Skåne IKE vilket gör att det blir en koppling till betalande hemkommun.  

  • Ni kommer inte att hitta eleven i Skåne IKE på det fiktiva personnumret eller namnet efter den 15 september.  
 • Mottagande kommunal gymnasial huvudman

  Checklista för överlämnande till kommunal gymnasieskola 

  • En sökande med det fiktiva personnummer ÅÅXXZZ-TFY9 har blivit antagen hos er. Eleven har det fiktiva namnet Anna Andersson/Bengt Bengtsson. 

  • Eleven har blivit uppmanad att ta kontakt med er innan skolstart. 
    
  • Ni behöver hantera den här eleven utifrån era rutiner för skyddade elever. 

  • Eleven har en fiktiv kommunkod, 0007, som ni behöver ändra i ert elevsystem innan ni gör en klassplacering.  
 • Vad är det som gör att skolans elev som tidigare hade skid inte är antagen?

  Om eleven har gjort sin gymnasieansökan med ett fiktivt namn och personnummer under vårterminen får eleven besked via inloggning på sin sida i Skånegy:s ansökningswebb. www.skanegy.se

  Eleven ger också sitt svar på sin sida i ansökningswebben.

  Om eleven har fått tillbaka sina riktiga uppgifter och skolpersonal inrapporterar slutbetyg till elevens riktiga uppgifter kan inte antagningsystemet/ansökningswebben känna av att eleven tidigare har haft ett fiktivt personnummer till sin ansökan.

  Det är skolpersonal som ansvarar för att kontrollera skolans elev- och betygsuppgifter före inrapportering av slutbetyg!

 • Hur laddar elev med skid upp sitt sena omval i augusti eller september?

  Formulär.

  Eleven måste ha svarat på sitt besked för att kunna göra ett sent omval!

  Om eleven gör SENT OMVAL i augusti-september laddas kvittensen upp via formuläret för att det sena omval ska kunna registreras i antagningssystemet.

  Tänk på att inte skriva elevens riktiga namn på ansökan/kvittensen!

 • Jag kunde inte delta på mötet. Finns det någon information från mötet?

  Kopia på Power Point presentation som visades 2022-12-05 finns här.

  På mötet gicks även denna sidas vanliga frågor och svar ovan igenom.

 • Finns det något möte som jag kan delta på inför beställning av inloggningsuppgifter till elev med skid?

  Digitalt temamöte 

  Fokusområde:

  Betyg/Inloggningsuppgifter - Elever med skyddade personuppgifter,
  elever med TF-nummer samt kvittenser och bilagor.

  Dag: Måndagen den 5/12-22

  Tid:   Kl 13.15 - ca 15

  Anmälan via formulär

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.