Elever med Skyddad identitet

Beställning av inloggningsuppgifter för Elever med Skyddad identitet-fiktivt namn och fiktivt personnummer

Information om processen

Den personal som arbetar med hanteringen av de skyddade elevuppgifterna på skolan är den som ska ringa till Antagningsansvarig på Gymnasieantagningen för att överlämna de uppgifter som behövs för att skapa ett fiktivt elevkonto för gymnasieansökan.

Se mer information om vilka uppgifter som behövs på vår "Processkarta"

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.