Elever med annan hemkommun

Elever med hemkommun/vistelsekommun utanför samverkansområdet.

Hemkommun utanför samverkansområdet

Sökande med hemkommun/vistelsekommun utanför samverkansområdet Skåne och Västra Blekinge (Karlskrona ingår inte)

Fyll i bilagan "Elevuppgifter folkbokförd i kommun utanför Skåne och Västra Blekinge" 
och ladda upp i E-tjänsten.

E-tjänsten används för skolkommuner i 1083 Sölvesborg, 1256 Östra Göinge, 1272 Bromölla, 1273 Osby, 1291 Simrishamn, 1293 Hässleholm och 1290 Kristianstad.

Elever som har hemkommun/vistelsekommun utanför samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår inte) gör sin gymnasieansökan via sin hemkommuns Gymnasieantagning/Antagningskansli.

För att elevens betyg ska kunna skickas vidare från elevens skola/skolkommun som är inom Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår inte) fyller skolpersonal i mallen "Elevuppgifter folkbokförd i kommun utanför Skåne och västra Blekinge" och laddar upp underlaget via E-tjänsten.
Dessa betyg ska sedan skickas vidare till elevens hemkommuns Gymnasieantagning.

Inloggningsuppgifter

Eleven beställer själv inloggningsuppgifter via sin hemkommuns gymnasieantagning/antagningskansli och får även deras tidplan för gymnasievalet, inrapportering av betyg och överlämning av bilagor såsom exempelvis ansökan om fri kvot, dispens i engelska, pedagogisk överlämning och annat som gäller för gymnasieansökan.

Be även eleven bevaka att betygen blir inrapporterade i antagningssystemet i sin hemkommun!
Flera Gymnasieantagningar ber även eleven skicka in sitt betyg till sin hemkommuns gymnasieantagning.

Tänk på att det finns olika datum för sista dag för mottagning av betyg och antagningskörningar hos de olika Gymnasieantagningarna i Sverige.
Kontaktuppgifter finns via: antagningskanslier.skr.se/

Om Antagningskanslier

Ett antagningskansli hanterar gymnasieansökan för elever som är folkbokförda i kommunerna som är knutna till kansliet. Antagningskansliet sköter oftast antagningen till både kommunala och fristående gymnasieskolor. Ansökan ska alltid göras via hemkommunens antagningskansli, oavsett var i landet som den eller de skolor som eleven söker till ligger.

På denna webbplats finns kontaktuppgifter, viktiga datum och länkar till respektive antagningskanslis webbplats samt till skolor med deras aktuella utbildningsutbud.

Det är antagningskanslierna själva som i inloggat läge registrerar uppgifter på webbplatsen och ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

http://antagningskanslier.skr.se/om-antagningskanslier/

 

Elever med TF-nummer (tillfälligt personnummer) och dossiernummer

Använd mallen "Elevuppgifter TF-nummer samt Dossiernummer"

Dossiernummer:

Dossier: Sammanhållna handlingar eller akter för en individ hos Migrationsverket.

Varje dossier har ett unikt dossiernummer. Samma dossiernummer följer utlänningen till dess han eller hon eventuellt blir svensk medborgare.

Endast elever med dossiernummer och där regelverket är uppfyllt i övrigt kan antas via antagningssystemet.


TF-nummer – tillfälligt personnummer från skolsystemet

Efter inrapportering från skolans personal till Gymnasieantagningen får eleven sina inloggningsuppgifter och betyg registrerade till detta TF-nummer i antagningssystemet/ansökningswebben.

TF-nummer – tillfälligt personnummer från skolsystemet som finns i antagningssystemet

TF-numret som skolan har i sitt skolsystem kan redan vara kopplat till en annan elev i antagningssystemet som används inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår inte).
Elevens uppgifter, dossiernummer och betyg får då registreras manuellt i antagningssystemet till ett ledigt TF-nummer i det gemensamma antagningssystemet.

Skolpersonal får besked om vilket nytt TF-nummer som ska användas framöver till elevens ansökan och kommande inrapportering av betyg eller ändring till personnummer.

Adressändring för elev med TF-nummer – från skolpersonal till Gymnasieantagningen

Skolans personal som får kännedom om att eleven har flyttat ska omgående meddela de nya adressuppgifterna till Gymnasieantagningen.

Adressuppgifter till TF-nummer kan inte hämtas från Skatteverkets register.

Personnummer – som ersätter elevens TF-nummer

När eleven får sitt personnummer skall ni meddela detta till Gymnasieantagningen tillsammans med elevens TF-nummer och dossiernummer.
Uppdatering och ändring görs utifrån era uppgifter antagningssystemet/ansökningswebben så att eleven har sin ansökan och sina betyg därefter till personnumret.
Adressändringar hämtas vid vissa tidpunkter från Skatteverket till personnummer för uppdatering i antagningssystemet och ansökningswebben.

Asylsökande ungdomar

Särskilt regelverk gäller för asylsökande elever. Aktuell information finns via www.skolverket.se

www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/nyanlandas-ratt-till-utbildning 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.