Frånvaroanmälan för barn i förskola och fritidshem

Sjukanmälan, ledighet och information till förskola och fritidshem kan skickas via SMS. Meddelandet registreras då direkt i lärportalen Edwise. För att kunna använda SMS-tjänsten måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i Edwise. Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska ske innan dagen börjar. Om du skickar ett SMS med sjukanmälan efter klockan 17 blir ditt barn sjukanmält dagen efter. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget.

För att sjukanmäla skriver du:
Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Exempel: 010814-0001

Det kommer tillbaka ett SMS som bekräftelse att frånvaron är registrerad. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak får du ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

Ledighet

Anmälan av ledighet ska göras i god tid innan tidpunkten för ledigheten.

För att anmäla ledighet hel dag skriver du:
LEDIG Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Datum (ÅÅMMDD)
Exempel: LEDIG 010814-0001 140207

För att anmäla ledighet hela dagar under tidsperiod skriver du:
LEDIG Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Datum (ÅÅMMDD – ÅÅMMDD)
Exempel: LEDIG 010814-0001 140207-140219

För att anmäla att barnet är på förskolan men är ledig del av tid från förskolan skriver du:
LEDIG Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Datum (ÅÅMMDD) Tid (TTMM-TTMM)
Exempel: LEDIG 010814-0001 140131 1320 – 1630

Det kommer tillbaka ett SMS som bekräftelse att frånvaron är registrerad. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak får du ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

Är i skolan men frånvaro fritidshem

Anmälan av frånvaro del av dag ska göras i god tid innan tidpunkten för frånvaron. Skickar du ett SMS med frånvaro del av dag efter klockan 17 blir ditt barn frånvaroanmält dagen efter.
 
För att anmäla att barnet är i skolan men är frånvarande för fritidshem skriver du:
FRI Personnummer 
Exempel: FRI 010814-0001 

Det kommer tillbaka ett SMS som bekräftelse att frånvaron är registrerad. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak får du ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

Information till förskola eller fritidshem

Om du skickar ett SMS efter klockan 17 så kommer det att visas för nästkommande dag.

INFO Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Valfri text
Exempel: INFO 010814-0001 Farmor hämtar kl 14.00.

Det kommer tillbaka ett SMS som bekräftelse att informationen är registrerad. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak får du ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.