Frånvaroanmälan för barn i förskola och fritidshem

Sjukanmälan, ledighet och information till förskola och fritidshem kan skickas via SMS. Meddelandet registreras då direkt i lärportalen Edwise. För att kunna använda SMS-tjänsten måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i Edwise. Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna använda SMS-tjänsten måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i Edwise. Det gör du under "Min profil". Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska ske innan dagen börjar. Om du skickar ett SMS med sjukanmälan efter klockan 17 blir ditt barn sjukanmält dagen efter. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget. Det kommer tillbaka ett SMS som bekräftelse att frånvaron är registrerad. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak får du ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

För att sjukanmäla skriver du: Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Exempel: 150814-0001

Sjukanmälan till förskola via app

Det finns en app för vårdnadshavare som heter “Tieto Edu” där du som vårdnadshavare loggar in med BankID. Tänk på att du måste någon gång ha loggat in i Edwise för att kunna logga in via appen. Appen Tieto Edu finns tillgänglig att installera och ladda ner från Appstore eller Google Play.

Anmäl frånvaro via appen genom att välja frånvaro och frånvaroanmälan. Markera det/de barn som ska frånvaroanmälas och fortsätt med att välja:

  • Heldag samt idag eller imorgon och avsluta med att skicka frånvaro.
  • Tidsbestämd fyll i datum och under vilken tid och avsluta med att skicka frånvaro.

Vid anmäld frånvaro ser du vilken frånvaro som gjorts för dina barn. Gäller frånvaroanmälan idag eller i framtiden kan du radera den anmälda frånvaron genom att klicka på soptunnan.

Vid rapporterad frånvaro ser du frånvaro som förskolan har rapporterat.

Annan frånvaro

Anmälan av semester eller annan typ av frånvaro ska göras i god tid innan ledigheten. Det kommer tillbaka ett SMS som bekräftelse att frånvaron är registrerad. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak får du ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.
 
För att anmäla ledighet skriver du i SMS: LEDIG Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Datum (ÅÅMMDD – ÅÅMMDD)
Exempel: LEDIG 150814-0001 180707-180820
Gäller frånvaron endast en dag skrivs aktuellt datum, alltså inte från och med - till och med.
Exempel: LEDIG 150814-0001 180707
 
För att anmäla ledighet under en viss tid (klockslag) skriver du: LEDIG Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Datum (ÅÅMMDD) Tid (TTMM-TTMM)
Exempel: LEDIG 150814-0001 180930 1320 – 1630

Är i skolan men frånvaro fritidshem

Anmälan av frånvaro del av dag ska göras i god tid innan tidpunkten för frånvaron. Skickar du ett SMS med frånvaro del av dag efter klockan 17 blir ditt barn frånvaroanmält dagen efter. Det kommer tillbaka ett SMS som bekräftelse att frånvaron är registrerad. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak får du ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

För att anmäla att barnet är i skolan men är frånvarande för fritidshem skriver du: FRI Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Exempel: FRI 150814-0001 

Information till förskola eller fritidshem

Du kan skicka information till förskolan och fritidshem, till exempel om ditt barn ska hämtas av någon annan. Om du skickar ett SMS efter klockan 17 så kommer det att visas för nästkommande dag. Det kommer tillbaka ett SMS som bekräftelse att informationen är registrerad. Skulle det inte fungera av någon orsak får du ett svar att det inte har gått att ta emot SMS och orsak till detta.
 
För att skicka information skriver du: INFO Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) Valfri text
Exempel: INFO 150814-0001 Farmor hämtar kl 14.00.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.