Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola

Sjukanmälan och anmäld frånvaro för elever i gymnasieskola kan skickas via SMS. Meddelandet registreras då direkt i lärportalen Edwise. För att kunna använda SMS-tjänsten måste vårdnadshavaren eller eleven registrera sitt mobilnummer i Edwise. Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna använda SMS-tjänsten måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i Edwise. Det gör du under "Min profil". Samtliga SMS skickas till nummer 0730-12 14 25.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska ske innan dagen börjar. Om du skickar ett SMS med sjukanmälan efter klockan 17 blir eleven sjukanmäld dagen efter. Du kan bara sjukanmäla en dag i taget.

För att anmäla sjukfrånvaro skriver du: Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
Tex: 020814-0001

För att anmäla frånvaro del av dag skriver du: Personnummer TTMM-TTMM (från-till)
Exempel: 020814-0001 1000-1200

För att anmäla frånvaro heldag nästa dag skriver du: Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) datum
Exempel: 020814-0001 151116

För att anmäla frånvaro del av dag nästa dag skriver du: Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) datum TTMM-TTMM (från-till)
Exempel: 020814-0001 151116 1300-1400

Vårdnadshavaren sjukanmäler

Sjukanmälan via SMS kan bara göras från det mobilnummer som finns registrerat på vårdnadshavaren. När sjukanmälan är registrerad skickas ett SMS som bekräftelse till båda vårdnadshavarna. Skulle inte anmälan fungera av någon orsak så skickas ett svar att det inte har gått att anmäla frånvaron och orsak till detta.

Eleven sjukanmäler

Elever på gymnasiet kan själva sjukanmäla sig via SMS om de har sitt mobilnummer registrerat i Edwise. Då skickas en bekräftelse att sjukanmäla är registrerad till eleven och vårdnadshavarna (om vårdnadshavarna har registrerat mobilnummer i Edwise). När eleven fyller 18 år kan inte du som vårdnadshavare längre sjukanmäla eller skicka in anmäld frånvaro på ditt barn.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.